System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Techrock 40 FB1

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ČERNOU NETKANOU

Popis výrobku

Deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém objemu, s povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií (FB). Netkaná textilie (rouno) – označení F (fleece), připojená k izolační desce z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí pomocí organického pojiva nebo lepidla, které nezhoršuje třídu reakce na oheň. Povrchová úprava je fixována na jednu lícovou stranu od hrany k hraně jen po čelní ploše. Textílie má standardně barvu černou (označení B). Jednostranné povrstvení má za dvoupísmenným kódem číslici 1. Desky Techrock 60 lze po konzultaci dodat i s oboustrannou povrchovou úpravou černou netkanou sklotextítií (FB2).

Oblast použití 

Desky Techrock 60 FB1 jsou vhodné pro tepelnou a akustickou izolaci technologických zařízení. Jsou určené:

  • pro izolaci vzduchotechnických potrubí a klimatizace,
  • jako absorpční tlumiče hluku do vzduchotechnických potrubí.

Výrobky s povrstvením je možno použít pro technické aplikace tam, kde se musí splnit nároky na akustické vlastnosti, zejména absorpci zvuku,  zvýšení mechanické odolnosti povrchu izolantu, nutnosti prodyšného balení izolací, při zajištění zvláštních optických a estetických požadavků na izolace. Na straně textilní vrstvy je nejvyšší dovolená teplota povrchu +100 °C (daná zaručenou soudržností standardních lepidel).

Vlastnosti kamenné vlny ROCKWOOL s povrchovou úpravou 

Tepelněizolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Paropropustnost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti (deska je v celém objemu hydrofobizovaná). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení povrchových mechanických vlastností (odolnost v tlaku, odpor proti penetraci). Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura a barva povrchu. 

Balení

Desky jsou baleny v polyetylénové fólii s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Mohou být dodány i na paletách. Rockwool je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 
Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balík
4050010007,5
5050010006
6050010005
8050010004
10050010003
12050010002,5

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s.

 Technické parametry

VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň - A1 - ČSN EN 13501-1
Střední objemová hmotnost ρa 40 kg.m-3 ČSN EN 1602
Maximální provozní teplota - 340 °C prEN 14706
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Bod tání  tt > 1000 °C DIN 4102
Certifikát  204/C5a/2010/070-040184 TZÚS Praha, Autorizovaná osoba č. 204
Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 – certifikát č. 9000351 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát č. 9000352 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

 
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)