System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Techrock 40 ALS

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKA S POLEPEM HLINÍKOVOU FÓLIÍ

Popis výrobku

Deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém objemu, s polepem hliníkovou fólí se skleněnou mřížkou (ALS). ALS – kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 μm.

Oblast použití

Desky Techrock 40 ALS je možno použít pro tepelnou a akustickou izolaci technických zařízení budov.

Desky Techrock 40 ALS jsou určené pro izolaci:

  • vzduchotechnických potrubí a klimatizace,
  • ostatních rozvodů a těles TZB,
  • nádrží, bojlerů, zásobníků TZB.

Izolace s polepem ALS mohou být používány pro technické aplikace, kde musí být splněny požadavky zvýšené odrazivosti tepelného záření, nepropustnosti povrchu, zvláštních estetických požadavků, elektricky vodivého povrchu, bezprašnosti izolace ze strany hliníkové fólie. Na straně hliníkové vrstvy je nejvyšší teplota povrchu omezena na +100 °C (limitována zaručenou adhezivitou lepidla).

Vlastnosti kamenné vlny ROCKWOOL s povrchovou úpravou

Tepelněizolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh – pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva – stříbřitý vzhled. U některých výrobků slouží úprava ALS jako nosič izolace (lamelové skružovatelné pásy). 

Balení

Desky jsou baleny v polyetylénové fólii s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Mohou být dodány i na paletách. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.  

 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balík
4050010007,5
5050010006
6050010005
8050010004
10050010003
12050010002,5

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s.  

 

 Technické parametry Techrock 40 ALS

VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň - A1 - ČSN EN 13501-1
Střední objemová hmotnost ρa 40 kg.m-3 ČSN EN 1602
Maximální provozní teplota - 340 °C prEN 14706
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Bod tání  tt > 1000 °C DIN 4102
Certifikát A-269/2007 ÉMI, Budapešť, Maďarsko
Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 – certifikát č. VNA0005496 Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát č. 9000352 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

 

Závislost tepelné vodivosti λm* na střední teplotě tm

tm              (°C)     50   1 00    200    300    400
 λm            (W.m-1.K-1)  0,040  0,055  0,095  0,139  0,209

 norma ČSN EN 12667
*Orientační hodnoty λm stanoveny výpočtem.

 

Technické parametry povrchové úpravy ALS
VlastnostHodnotaJednotka
Tloušťka hliníkové vrstvy 18 - 22 μm
Měrná plošná hmotnost 39 – 48 g.m-2
Obsah hliníku ve fólii 99,85 % hm.
Vzhled nové fólie lesklá, s křížovou kresbou ---
Barva stříbřitá -
Materiál výztužné mřížky skleněná textilie  -
Velikost ok výztužné mřížky 2/2 mm
Nejvyšší provozní teplota 100 °C
Bod tavení hliníkové fólie 650 °C

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)