System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

PIPO ALS

POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO S POLEPEM HLINÍKOVOU FÓLIÍ

Popis výrobku

Potrubní izolační pouzdro s polepem hliníkovou fólií vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). PIPO ALS je tepelně izolační výrobek z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 μm. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra.

Oblast použití

Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15˚C do + 250˚C a akustické izolace potrubí.

Závislost součinitele tepelné vodivosti na teplotě

λm = 5.10-7 . tm2 + 8,7 . 10-5 . tm + 0,0329 (W.m-1.K-1)  

Platnost zjištěna na válcové sondě podle metody EN ISO 8497

Vlastnosti kamenné vlny ROCKWOOL s povrchovou úpravou

Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh – pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva – stříbřitý vzhled.

Balení

Pouzdra jsou balena do kartonových krabic nebo volně (počty kusů – viz tabulka). Balení s počtem nad 25 kusů pouzder je možné dodat i v polovičním množství. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 

Vnitřní průměr pouzdra                        = vnější průměr potrubí (mm)              Tloušťka izolační vrstvy (mm)
  25  30   40   50  60  80 100
18

počet

pouzder

v kartonové

krabici (ks)

 56  42  24  15  12  6  6
    22    48    42    24    15    12     6     4
28  47  35  20  13  12  6  4
35  35  30  20  12  11  6  4
42  30  24  17  12  9  6  4
49  24  20  14  12  9  6  4
54  20  19  12  10  6  5  3
60  20  19  12  9  7  5  3
64  19  14  12  9  6  5  3
76  15  12  10  8  6  4  3
89   12  11  8  6  6  4  3
108  9  8  6  6  5  4  3
114   9  8  6  6  5  3  2
133  10  9  7  6  4  3  2
159  8  8  6  5  4  2  2
168  7  7  5  4  3  2  2
219  6  5  4  3  3  2  1
    Délka pouzdra (mm)  1 000

 

  

Technické parametry

VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň - A2-s1, d0 - ČSN EN 13501-1
Součinitel tepelné vodivosti λm při   teplotě tm = 0 °C   λm  0,033*  W.m-1.K-1  DIN 52613
Střední objemová hmotnost ρa 90 kg.m-3 ČSN EN 1602
Maximální provozní teplota - + 15 - 250** °C DIN EN 14706
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Bod tání  tt > 1000 °C DIN 4102
Certifikát

070-026388

TZÚS-Praha, Autorizovaná osoba č.204
Systém řízení jakosti

ISO 9001:2001 – certifikát č.6001405

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Systém péče o životní prostředí

ISO 14001:2004 – certifikát č.196281

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

* Orientační hodnota λm  stanovena výpočtem 

**Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C. 

  

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

 
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)