System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Klimafix

LAMELOVÁ SAMOLEPICÍ SKRUŽOVATELNÁ ROHOŽ

NOVINKA

 

Popis

Izolaci tvoří hydrofobizované lamely z kamenné vlny (minerální plsti) s převážně kolmou orientací vláken pojené organickým pojivem. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková folie vyztužená skelnou mřížkou (ALS), na druhé straně jsou opatřeny plnoplošně samolepicí vrstvou zakrytou separační snímací fólií.  

  

Oblast použití

Pro izolaci rovinných a zakřivených ploch rozvodů vzduchotechniky a klimatizace, sušicích komor nebo jiných plechových stěn a prvků s hladkým povrchem apod. do maximální teploty povrchu +50 °C přímým nalepením. Kolmá orientace vlákna ve výrobku výrazně zvyšuje odolnost při zatížení a stálost pevnostních parametrů. Teplota povrchu při aplikaci nesmí být nižší než +10 °C, lepit je možno k čistému povrchu bez prachu, vlhkosti, mastnoty, rzi a jiných nečistot.

Samolepicí schopnost Klimafixu dovoluje eliminovat montážní doplňky - samolepicí trny se samosvornými podložkami nebo přivařovací trny integrované s kloboučky, stahovací cyklopásky nebo úchyty. Klimafix nabízí snadnou a rychlou montáž a ideální přizpůsobení se tvaru povrchu potrubí.
Klimafix se ideálně hodí všude tam, kde se kromě izolačních schopností kladou vysoké nároky zejména na produktuvitu práce, úsporu nákladů a estetiku provedení.

Porovnání celkových nákladů souvisejících s pořízením a montáží izolačního materiálu při tradičním způsobu izolování vzduchotecnického potrubí lehkou lamelovou rohoží a při použití izolace Klimafix lze provést pomocí speciálního kalkulátoru Klimafix. Tento kalkulátor rovněž nabízí rozpis po jednotlivých nákladových položkách a ceny v Kč na 1 m2 potrubí. 

  

Vlastnosti kamenné vlny ROCKWOLL

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – rohož je v celém objemu hydrofobizovaný. Paropropustnost. Rozměrová stálost.

  

Balení

Rohože Klimafix se dodávají v rolích zabalených do smrštitelné PE folie. Separační snímací fólie je zhotovena taktéž z PE. Hmotnost jedné role nepřesahuje 20 kg. Kromě jednotlivých rolí lze dodat 20 rolí jedné velikosti na paletě v PE přebalu (balení ROCKPACK). Skladování po max. dobu 6 měsíců. Výrobky se nedoporučuje skladovat v zimním období mimo temperované prostory.
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

Tloušťka (mm)Šířka (mm)m2/balík
20100010
3010008
4010006
5010005

Nestandardní a v tabulce neuvedené rozměry výrobků po dohodě s ROCKWOOL, a. s.
Na přání a po předchozí dohodě s Rockwool, a.s. lze dodat v AS kvalitě podle AGI Q 135.

  

Technické parametry

VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň - A2-s1, d0 - ČSN EN 13501-1
Součinitel tepelné vodivosti λm při   teplotě tm = 50 °C  λm*  0,048  W.m-1.K-1 ČSN EN ISO 8497, ČSN EN 993-14
Střední objemová hmotnost ρa 40 kg.m-3 ČSN EN 1602
Maximální provozní teplota - max. +50** °C DIN EN 14706
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Bod tání  tt > 1000 °C DIN 4102
Certifikát 204/C5/2009/070-037548 TZÚS-Praha, Autorizovaná osoba č.204
Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 - certifikát č.  FM 60531 BSI Management Systems, Londýn
Systém péče o životní prostředí

ISO 14001:2004 – certifikát č. 9000352

ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949

Bureau Veritas (BVQI) CS Praha BSI Management Systems, Londýn

* Orientační hodnoty λm stanoveny výpočtem

**Platí pro samolepicí vrstvu. Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)