System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Larock 65 ALS

LAMELOVÝ SKRUŽOVATELNÝ PÁS POLEPENÝ ALS FÓLIÍ

Popis výrobku

Izolaci tvoří hydrofobizované lamely z kamenné vlny (minerální plsti) s převážně kolmou orientací vláken pojených organickou pryskyřicí. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková folie vyztužená skelnou mřížkou (ALS).

Oblast použití

Pro izolaci rozvodů tepelných médií o velkých průměrech, kotlů, zakřivených ploch apod. a pro protipožární izolace VZT potrubí v systému PYROROCK. Kolmá orientace vláken rohože výrazně zvyšuje odolnost při zatížení a stálost pevnostních parametrů.

Vlastnosti kamenné vlny Rockwool

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – rohož je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost.

Balení

Rohože LAROCK 65 ALS se dodávají ve svitcích zabalených do smrštitelné PE folie, a to ve standardních délkách, popřípadě délkách sjednaných se zákazníkem. Hmotnost jednoho svitku nepřesahuje 20 kg.

Rohože Larock 65 ALS musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách nastojato.

ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)m2/balík
3010005
4010005
5010004
6010003
8010002,5
10010002
12010002

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a. s.

Technické parametry
VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň A1   ČSN EN 13501-1
Střední objemová hmotnostρa65 / tl. ≤ 60 mm
60 / tl. > 60 mm
kg.m-3ČSN EN 1602
Maximální provozní teplota 660*°CDIN EN 14706
Měrná tepelná kapacitacp840J.kg-1.K-1ČSN 73 0540
Bod tánítt  > 1000°CDIN 4102-17
Certifikát 204/C5/2009/070-037548

204/C5/2009/070-037556
 TZÚS-Praha, Autorizovaná osoba č.204
Systém řízení jakosti ISO 9001:2000 - certifikát č. FM 60531

ISO 9001:2008 – certifikát č. VNA0005496
 BSI Management Systems, Londýn

Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát č. 196281 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

*Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.

Závislost tepelné vodivosti λm* na střední teplotě tm

tm                       (°C)    50   100   150   200   250  300
λm         (W.m-1.K-1)   0,040  0,050  0,056  0,076  0,084  0,110

norma ČSN EN 993-14
*Orientační hodnoty λmstanoveny výpočtem.

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

 
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)