System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Spádové klíny ROCKFALL

SYSTÉM TEPELNĚIZOLAČNÍCH SPÁDOVÝCH KLÍNŮ PRO PLOCHÉ STŘECHY

Popis výrobku

Oboustranně řezané klíny a rovinné podkladní desky z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizované.

Oblast použití

Spádové klíny pro ploché střechy, určené k zajištění spádu ve vodorovném úžlabí, čímž se zabraňuje hromadění vody mezi dvěma dešťovými svody. Výhody – jednoduchá montáž, ekonomické řešení v závislosti na spotřebě materiálu, možnosti individuálního řešení.

Vlastnosti kamenné vlny Rockwool

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost - deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Tvarová stálost.

Balení

Klíny jsou baleny do kartonových krabic. Desky jsou baleny v polyetylénové fólii, vše s označením výrobce a základními údaji o výrobku. 
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru
v obcích EKO-KOM“.

Rozměry sestav spádových klínů ROCKFALL
DílABCDEFGHIJKL
Délka (m)         1  2  3  4  5   6   7   8   9  10  11 12  
Výška(m) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240  
Šířka (m) 0,5 a b c d e f c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160

  200

160

120     80 40

1     a b c d e f c+80 d+80 e+80 f+80
1,5         a b c d e f c+80 d+80
2             a b c d e f
2,5                 a b c d
3                     a b

Po modulu I následují moduly J-Z, které nejsou dole v nákresu zobrazeny  

Poznámka: Jakékoliv jiné požadavky je nutné konzultovat se specialistou na ploché střechy.

 

spadove-kliny.jpg

Technické parametry
VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň A1   ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivostiλD0,041W.m-1.K-1ČSN EN 12667, 12939
Napětí v tlaku při 10% stlačeníσ1070kPaČSN EN 826
Pevnost v tahu kolmo k rovině deskyσmt15kPaČSN EN 1607
Bodové zatíženíFmt550NČSN EN 12430
Krátkodobá nasákavostWp≤ 1kg.m-2ČSN EN 1609
Dlouhodobá nasákavostWlp ≤ 3kg.m-2 ČSN EN 12087
Zatížení stavby vlastní tíhou 2,520kN.m-3 ČSN P ENV 1991-2-1
Měrná tepelná kapacitacp840J.kg-1.K-1ČSN 73 0540
Bod tánítt  1000°CDIN 4102-17
ES certifikát shody  1390-CPD-0168/09/P  Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha
Systém řízení jakosti ISO 9001:2001 – certifikát č.6001405 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát č. 196281 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha
Spádové klíny ROCKFALL jsou řezány z desek Dachrock.

Označování - příklady

Díly – sestavy spádových klínů: ROCKFALL F - kompletní sestava (1. řada: prvky a – f, 2. řada: prvky a – d, 3. řada: prvky a – b). (Celkový rozměr dílu F je 6 x 1,5 m, výška od 0 do 120 mm, v půdoryse kvadrant.)

Jednotlivé prvky spádových klínů uvnitř dílu – sestavy F (označení na výkrese): a – f.

Rovinné podkladní desky: ROCKFALL 80 mm, ROCKFALL 160 mm – pouze v těchto dvou rozměrech.
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)