System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Spádové desky ROCKFALL

SYSTÉM TEPELNĚIZOLAČNÍCH SPÁDOVÝCH DESEK PRO PLOCHÉ STŘECHY

Popis výrobku

Jednostranně řezané desky, klíny a rovinné podkladní desky z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizované.

Oblast použití

Vytvoření nebo zvětšení spádu na rovině ploché střechy, pro náběhy u obrub světlíků, atik, průlezů, ventilačních šachtic a jiných svislých konstrukcí prostupujících rovinou střechy, pro napojení stupňů střechy.

Vlastnosti kamenné vlny Rockwool

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost - deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Tvarová stálost.

Balení

Desky jsou baleny v polyetylénové fólii s označením výrobce a základními údaji o výrobku. Klíny jsou baleny do kartonových krabic. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

SPÁDOVÉ DESKY ROCKFALL

Spádové desky ROCKFALL
20 - 40 mm
40 - 60 mm
60 - 80 mm
Slouží k vytvoření spádu na ploché bezespádové střeše jednostranně zešikmenými deskami o tloušťce od 20 do 40 mm, od 40 do 60 mm a od 60 do 80 mm. Spád je tvořen na délce 1 m (spád 2 %). Ve větších tloušťkách se spádové desky podkládají rovinnými deskami ROCKFALL 60 mm. Formát všech desek je 500 x 1000 mm.

 

desky01.jpg

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT ROCKFALL

Protispádové desky ROCKFALL
0 – 60 mm
0 – 80 mm
0 – 100 mm
0 – 120 mm
0 – 140 mm
Slouží k vytvoření protispádu a dlouhých náběhů mezi atikou, zvýšeným stupněm střechy a úžlabím jednostranně zešikmenými deskami do ztracena. Délka desek ve směru sklonu je 500 nebo 1000 mm, formát 500 x 1000 mm.  desky02.jpg
Atikové klíny ROCKFALL
50 x 50 mm
60 x 60 mm
80 x 80 mm
100 x 100 mm
120 x120 mm
Trojhranný klín slouží k plynulému přechodu hydroizolace ze střešní roviny na rovinu svislou (na atiky, obruby světlíků, průlezy, ventilační šachty a jiné svislé konstrukce). Délka všech klínů je 1 000 mm.                   desky03.jpg

Rovinné podkladní desky: ROCKFALL 60 mm (pro spádové desky); ROCKFALL 80 mm a ROCKFALL 160 mm (pro spádové klíny).

Poznámka: Jakékoliv jiné požadavky je nutné konzultovat se specialistou na ploché střechy.

 Technické parametry - rovinné podkladní desky 

VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň - A1 - ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD 0,039 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667
Napětí v tlaku při stlačení 10 % σ10 30 kPa ČSN EN 826
Pevnost v tahu kolmo k desce σmt 7,5 kPa ČSN EN 1607
Bodové zatížení  Fp  350  N   ČSN EN 12430
Zatížení stavby vlastní tíhou  -  max. 1,932  kN.m-3  ČSN P ENV 1991-2-1
Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 kg.m-2 ČSN EN 1609
Dlouhodobá nasákavost Wlp ≤ 3 kg.m-2 ČSN EN 12087
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Bod tání  tt > 1000 °C DIN 4102

ES certifikát shody

1390-CPD-0168/P  

Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. Praha

Systém řízení jakosti

ISO 9001:2008 – certifikát č. 9000351

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Systém péče o životní prostředí

ISO 14001:2004 – certifikát č. 9000352

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

 

Rovinné podkladní desky ROCKFALL jsou řezány z desek Spodrock.  

Technické parametry - ostatní desky a klíny

VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň - A1 - ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD 0,041 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667
Napětí v tlaku při stlačení 10 % σ10 70 kPa ČSN EN 826
Pevnost v tahu kolmo k desce σmt 15 kPa ČSN EN 1607
Bodové zatížení  Fp 550  N   ČSN EN 12430
Zatížení stavby vlastní tíhou  - max. 2,520  kN.m-3  ČSN P ENV 1991-2-1
Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 kg.m-2 ČSN EN 1609
Dlouhodobá nasákavost Wlp ≤ 3 kg.m-2 ČSN EN 12087
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Bod tání  tt > 1000 °C DIN 4102

 

ES certifikát shody

1390-CPD-0168/P  

Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. Praha

Systém řízení jakosti

ISO 9001:2008 – certifikát č. 9000351

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Systém péče o životní prostředí

ISO 14001:2004 – certifikát č. 9000352

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

 

Ostatní desky a klíny jsou řezány z desek Dachrock.

Označování - příklady

Spádové desky:  ROCKFALL  20 - 40 (deska se spádem 2%, rozměr 500 x 1000 mm, tloušťka 20 až 40 mm).
Doplněk spádových desek - rovinná podkladní deska: ROCKFALL 60 (pouze jediná tloušťka).
Protispádový klín: ROCKFALL 0 – 80 (rozměr 500 x 1000 mm, sklon ve směru šířky nebo délky – nutno vyznačit).
Atikový klín: ROCKFALL 100 x 100 (délka 1000 mm).
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)