System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Povrchové úpravy FB, FW, SB

CHARAKTERISTIKY NETKANÝCH A TKANÝCH TEXTILIÍ

Popis povrchové úpravy

Netkaná textilie (rouno) – označení F (fleece) nebo tkaná textilie (hustá textilie) – označení S (silk), připojená k izolační desce nebo pásu z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí pomocí organického pojiva nebo lepidla, které nezhoršuje třídu reakce na oheň. Povrchová úprava je fixována na jednu nebo obě lícové strany od hrany k hraně jen po čelní ploše. Textilie může mít standardně barvu černou (označení B) nebo bílou (označení W). Jednostranné povrstvení má za dvoupísmenným kódem číslici 1, oboustranné pak číslici 2 (např. SB1).

Oblast použití

Výrobky s povrstvením je možno použít pro stavební a technické aplikace tam, kde se musí splnit nároky na akustické vlastnosti, zejména absorpci zvuku, dále při provětrávání konstrukcí, filtrování vzdušin, zvýšení mechanické odolnosti povrchu izolantu, nutnosti prodyšného balení izolací, při zajištění zvláštních optických a estetických požadavků na izolace. Na straně textilní vrstvy je nejvyšší dovolená teplota povrchu +100 °C (daná zaručenou soudržností standardních lepidel).

Vlastnosti povrchových úprav

Zlepšení povrchových mechanických vlastností (odolnost v tlaku, odpor proti penetraci). Zvuková pohltivost. Paropropustnost. Tvarová stálost. Zajištění čistoty prostředí. Optický vzhled, textura a barva povrchu. U barevných úprav textilií je nutno brát do úvahy prosvítání a kompozici přirozené barvy izolantu zespodu.

Standardní výrobní sortiment

Pro stavební účely je možno polepovat následující výrobky: Airrock ND, Airrock HD  (tloušťky 40 – 160 mm) včetně.

Pro technické izolace je možno polepovat následující výrobky: Techrock 60 – 120 (tloušťky 40 – 120 mm) včetně.(Příklad úplného označení oboustranně černě povrstveného výrobku: Techrock 60 SB2 – 105, rozměr 1000 x 500 x 80 mm.) 

 

Technické parametry

Vlastnost

Jednotka

Hodnota

Typ textilie

-  netkaná  netkaná  netkaná tkaná 

Materiál vláken

- sklo sklo  sklo sklo 

Apretura textilie 

- termoset  termoset  termoset  vinyl acetát
Vzhled - tenké rouno  polohusté rouno  husté rouno  ploché plátno
Velikost ok tkaniny

 mm

chaotická chaotická chaotická  0,8 x 1,1
Krytí povrchu  cca 50  cca 75  cca 100  cca 70
Barva  -  černá  černá  sytě bílá  černá
Tloušťka  mm  -  -  - 0,14 
Měrná plošná hmotnost  g.m-2  60 75   100 105 
Složení (počet vláken)  osnova  cm-1  -  -  -  12
 útek  8,5
Pevnost v tahu  osnova  N/50 mm  napříč 165  -  napříč 340 min. 1079 
 útek  podél 125  -  podél 255  min. 1422
Mechanická odolnost  oblý trn  -  malá  střední  dobrá  dobrá
 ostrá hrana  -  malá  malá  malá  střední
Obsah organických látek  % hm.  16  18  18  < 10
Měrná hmotnost vláken  g.cm-3  -  -  -  2,6
Nejvyšší provozní teplota  °C  100  100  100  100
Označení Rockwool  kód  (fleece) FB - 60  (fleece)  FB - 75  (fleece) FW - 100  (silk) SB - 105
Třída reakce na oheň ČSN EN 13501-1 Airrock ND Airrock HD  -  A1 A1   A1  A1
 Techrock

 

Nestandardní tloušťky a velikosti desek nebo jiné typy izolace je možné vyrobit po dohodě s ROCKWOOL, a.s. Pro standardní sortiment výrobků s polepem kontaktujte místního obchodního zástupce nebo platný ceník.  

 

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

 

 

 
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)