System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Monrock MAX E

TUHÁ TĚŽKÁ DVOUVRSTVÁ IZOLAČNÍ DESKA PRO PLOCHÉ STŘECHY

Popis výrobku

Tuhá těžká deska z kamenné vlny (minerální plsti) s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou, pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Horní velmi tuhá vrstva o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Vrchní tuhá vrstva je na povrchu označena nápisem.

Oblast použití

Deska Monrock MAX E je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech pod krytinu (připevnění ke stavební konstrukci - mechanickým kotvením, lepením horkým asfaltem nebo studeným asfaltovým lepidlem, polyuretanovým lepidlem nebo zatížením kačírkem či nepochozí dlažbou nad krytinou proti sání větru). Deska může být mechanicky zatížena, horní tuhá vrstva tvoří pevný podklad pro podložky kotevních prvků. Horní tuhá vrstva splňuje všechny požadavky na stlačitelnost při 10 % (min. 60 kPa) a bodové zatížení (min. 500 N) podle ETAG 006 – článek 6.4.3.1. (Řídící pokyn pro systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků).

Vlastnosti kamenné vlny Rockwool

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost.

Balení

Desky Monrock MAX E jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Velkoformátové desky Monrock MAX E (označení GF – grand formát) jsou dodávány na paletách zabalených do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balíkm2/paleta
6060010002,4
8060010001,8
10060010001,8
12060010001,2
14060010001,2
16060010001,2
18060010000,6
20060010000,6
22060010000,6
24060010000,6
180600200014,4
200600200014,4
220600200012
240600200012
601200200043,2
801200200036
1001200200028,8
1201200200024
1401200200019,2
1501200200019,2
1601200200016,8
1801200200014,4
2001200200014,4
2201200200012
2401200200012

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s.

Technické parametry

VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň - A1 - ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD 0,039 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667, 12939
Faktor difuzního odporu μ 1 - DIN EN 12086
Rozměrová stabilita při určené teplotě  DS(T+)

≤ 1

 %

EN 1604 

Rozměrová stabilita při určených podmínkách teploty a relativní vlhkosti 

 DS (TH)  ≤ 1  %  EN 1604
Napětí v tlaku při stlačení 10 % - hodnota pro vrchní vrstvu desky   σ10   70  kPa ČSN EN 826
Napětí v tlaku při stlačení 10 % - hodnota pro dvouvrstvou desku σ10 40 kPa ČSN EN 826
Pevnost v tahu kolmo k desce  σmt  10 kPa  ČSN EN 1607
Bodové zatížení  Fp 600  ČSN EN 12430
Měrná tepelná kapacita  cp  840  J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Krátkodobá nasákavost  Wp   1  kg.m-2 ČSN EN 1609
Dlouhodobá nasákavost   Wlp   3  kg.m-2 ČSN EN 12087
Zatížení stavby vlastní tíhou - max. 2,072    kN.m-3 ČSN P ENV 1991-2-1
Bod tání  tt > 1000 °C DIN 4102
ES certifikát shody 1390-CPD-0168/09/P

1415-CPD-035-(C-7/2010)

Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. PrahaÉMI, Budapešť
Systém řízení jakosti

ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Systém péče o životní prostředí

ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1

ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

BSI Management Systems, Londýn


Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)