System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Megarock MAX

TUHÁ SPECIÁLNÍ IZOLAČNÍ DESKA S VYZTUŽENÝM POVRCHEM PRO PLOCHÉ STŘECHY

Popis výrobku

Tuhá těžká deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Horní strana je opatřena tvrdou vrstvou na bázi cementové směsi vyztužené skleněnými vlákny, zabezpečující vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Desky Megarock (MAX) je nutno klást cementovou vrstvou směrem nahoru.

Oblast použití

Deska Megarock (MAX) je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech pod krytinu (připevnění ke stavební konstrukci - mechanickým kotvením, lepením horkým asfaltem nebo studeným asfaltovým lepidlem, polyuretanovým lepidlem nebo zatížením kačírkem či nepochozí dlažbou nad krytinou proti sání větru). Deska může být mechanicky zatížena, horní tuhá vrstva tvoří pevný podklad pro podložky kotevních prvků. Deska je díky své konstrukci přednostně určena pro použití v místech jako jsou přístupové chodníky, obslužné koridory, dna přístupných žlabů a pro vyložení pochozích úžlabí, plochy pro instalaci solárních článků a soukromé terasy (nepřístupné veřejnosti), tedy silně zatížené prostory,. Megarock není určen pro ploché střechy s intenzivní zelení, pod agregáty s vibracemi, pro frekventované ploché střechy, pojízdná parkoviště a veřejné terasy. Horní tuhá vrstva splňuje všechny požadavky na stlačitelnost při 10 % (min. 60 kPa) a bodové zatížení (min. 500 N) podle ETAG 006 – článek 6.4.3.1. (Řídící pokyn pro systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků).

Vlastnosti kamenné vlny Rockwool

Tepelně izolační schopnosti; nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru; zvuková pohltivost; vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná; paropropustnost; rozměrová stálost; mechanická odolnost.

Balení

Desky Megarock MAX jsou baleny do polyetylénové fólie na dřevěných paletách s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/paleta
601000120025,2
801000120018
1001000120014,4
1201000120012
140100012009,6
160100012008,4

 

Technické parametry
VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Deklarovaný součinitel tepelné vodivostiλD0,041W.m-1.K-1ČSN EN 12667, 12939
Napětí v tlaku při 10% stlačeníσ1080kPaČSN EN 826
Pevnost v tahu kolmo k rovině deskyσmt15kPaČSN EN 1607
Bodové zatíženíFmt1800NČSN EN 12430
Zatížení stavby vlastní tíhou 3,214kN.m-3 ČSN P ENV 1991-2-1
Třída pro tolerance tloušťky  T4 ČSN EN 13162
Měrná tepelná kapacitacp840J.kg-1.K-1ČSN 73 0540
Bod tánítt  1000°CDIN 4102-17
ES certifikát shody  0764 – CPD - 0120 Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Nienburgerstrasse 3, Hannover, Deutschland
Systém řízení jakosti DIN EN ISO 9001:2000 – certifikát č. 005036 QM DQS GmbH, Frankfurt
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 - certifikát č.140868 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

 

 
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)