System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

CAD detaily

Šikmé střechy / Zateplení nad krokvemi / Řez střešním pláštěm / systém TopRock (kovové držáky)DWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení nad krokvemi / Řez střešním pláštěm / desky SpodrockDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení nad krokvemi / Okap / systém TopRockDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení nad krokvemi / Okap / desky SpodrockDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení nad krokvemi / Hřeben / systém TopRockDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení nad krokvemi / Hřeben / desky SpodrockDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení nad krokvemi / Okno / systém TopRockDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení nad krokvemi / Okno / desky SpodrockDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení nad krokvemi / Úžlabí / sytém TopRockDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení nad krokvemi / Komín / systém TopRockDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení mezi a pod krovem / Řez střešním pláštěm / větrání nad a pod hydroizolacíDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení mezi a pod krovem / Řez střešním pláštěm / větrání nad hydroizolacíDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení mezi a pod krovem / Okap / větrání nad a pod hydroizolacíDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení mezi a pod krovem / Okap / větrání nad hydroizolacíDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení mezi a pod krovem / Hřeben / větrání odvětrávací tvarovkou (nad a pod hydroizolací)DWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení mezi a pod krovem / Hřeben / větrání hřebenáčem (větrání nad hydroizolací)DWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení mezi a pod krovem / Hřeben / větrání ventilační tvarovkou (větrání nad hydroizolací)DWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení mezi a pod krovem / Střešní okno / větrání nad a pod hydroizolacíDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení mezi a pod krovem / Střešní okno / větrání nad hydroizolacíDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení mezi a pod krovem / Nároží / nárožíDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení mezi a pod krovem / Úžlabí / úžlabíDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení mezi a pod krovem / Zateplení do úrovně hambálků / zateplení do úrovně hambálkůDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení na stropě / Okap / okapDWGPreview
Šikmé střechy / Zateplení na stropě / Výlez do půdního prostoru / výlez do půdního prostoruDWGPreview
Podlahy / Plovoucí podlaha / Težké / Betonový strop nad vytápěným prostoremDWGPreview
Podlahy / Plovoucí podlaha / Težké / Betonový strop nad sklepem s ker.dlažbouDWGPreview
Podlahy / Plovoucí podlaha / Težké / Betonový strop nad nevytápěným prostoremDWGPreview
Podlahy / Plovoucí podlaha / Težké / Dřevěný trámový strop nad vytápěným prostoremDWGPreview
Podlahy / Plovoucí podlaha / Težké / Skladba - dřevěný trámový strop nad sklepemDWGPreview
Podlahy / Plovoucí podlaha / Lehké / Betonový strop nad vytápěným prostoremDWGPreview
Podlahy / Plovoucí podlaha / Lehké / Betonový strop nad sklepemDWGPreview
Podlahy / Plovoucí podlaha / Lehké / Betonový strop nad nevytápěným prostoremDWGPreview
Podlahy / Plovoucí podlaha / Lehké / Dřevěný trámový strop nad vytápěným prostoremDWGPreview
Podlahy / Plovoucí podlaha / Lehké / Dřevěný trámový strop nad sklepemDWGPreview
Podlahy / Na terénu / Těžké / na terénu u obvodového zdivaDWGPreview
Podlahy / Na terénu / Lehké / na terénu u obvodového zdivaDWGPreview
Fasády / Kontaktní / Atika / oplechováníDWGPreview
Fasády / Kontaktní / Atika / napojení na plochou střechuDWGPreview
Fasády / Kontaktní / Atika / napojení na šikmou střechuDWGPreview
Fasády / Kontaktní / Stěna / založení u sokluDWGPreview
Fasády / Kontaktní / Stěna / vnější nárožíDWGPreview
Fasády / Kontaktní / Stěna / dilatace (svislá spára)DWGPreview
Fasády / Kontaktní / Stěna / dilatace (vnitřní roh)DWGPreview
Fasády / Kontaktní / Stěna / odskok stěnyDWGPreview
Fasády / Kontaktní / Stěna / zateplení nad terasouDWGPreview
Fasády / Kontaktní / Stěna / keramický obkladDWGPreview
Fasády / Kontaktní / Stěna / nad šikmou střechouDWGPreview
Fasády / Kontaktní / Okno / ostění okna bez zateplení (vodorovný řez)DWGPreview
Fasády / Kontaktní / Okno / ostění okna bez zateplení (vodorovný řez) (1)DWGPreview
Fasády / Kontaktní / Okno / ostění okna se zateplením (vodorovný řez)DWGPreview
Fasády / Kontaktní / Okno / nadpraží bez zateplení (vodorovný řez)DWGPreview
Fasády / Kontaktní / Okno / nadpraží se zateplením ( svislý řez)DWGPreview
Fasády / Kontaktní / Okno / parapet se zateplením (svislý řez)DWGPreview
Fasády / Kontaktní / Okno / ostění s parapet se zateplením (vodorovný řez)DWGPreview
Fasády / Kontaktní / Okno / ostění s parapetem bez zateplení (vodorovný řez)DWGPreview
Fasády / Kontaktní / Okno / zesílení okenního otvoru (pohled)DWGPreview
Fasády / Kontaktní / Šikmá střecha / řez u okapu (svislý řez)DWGPreview
Fasády / Kontaktní / Šikmá střecha / řez u štítu (svislý řez)DWGPreview
Fasády / Kontaktní / Prostup zateplením / hromosvod (svislý řez)DWGPreview
Fasády / Kontaktní / Prostup zateplením / větrací otvor (svislý řez)DWGPreview
Fasády / Provětrávané / Dřevěný rošt / Dřevěný roštDWGPreview
Fasády / Provětrávané / Kovový rošt / detail nárožíDWGPreview
Fasády / Provětrávané / Kovový rošt / vodorovný řezDWGPreview
Fasády / Provětrávané / Kovový rošt / vodorovný řez (1)DWGPreview
Fasády / Provětrávané / Cihelná stěna / soklDWGPreview
Fasády / Provětrávané / Cihelná stěna / nárožíDWGPreview
Fasády / Provětrávané / Cihelná stěna / atikaDWGPreview
Fasády / Provětrávané / Cihelná stěna / dilataceDWGPreview
Fasády / Provětrávané / Cihelná stěna / ostění oknaDWGPreview
Fasády / Provětrávané / Cihelná stěna / parapet oknaDWGPreview
Technické izolace / Armatury / Tepelněizolační opatření / armatur a kohoutůDWGPreview
Technické izolace / Armatury / Tepelněizolační opatření / potrubních spojůDWGPreview
Technické izolace / Vzduchotechnika / Pyrorock / pož.odolnost 30,45 min.DWGPreview
Technické izolace / Vzduchotechnika / Pyrorock / pož.odolnost 60 min.DWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Vpusť / tep. izolace v jedné vrstvěDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Vpusť / tep. izolace ve dvou vrstváchDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Atika / folieDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Atika / modifikovaný asfalt. pásDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Atika / ukončení u závětrné a okapní lištyDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Dilatace / u vyššího objektuDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Dilatace / plochaDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Světlík / asfaltový pásDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Světlík / fólieDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Kotvení v ploše / kotvící prvky do plechuDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Kotvení v ploše / kotvící prvky do betonuDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Úžlabí / spádové klínyDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Úžlabí / plechový žlabDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Okap / pultová střechaDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Průchodka pro hromosvod / průchodka pro hromosvodDWGPreview
Ploché střechy / Obecné / Prostup střechou / komín, větrací šachtaDWGPreview
Ploché střechy / Protipožární konstrukce / Plochá střecha / trapéz.plech REI 15 D1 (rozpon 6 m)DWGPreview
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)