System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Protipožární izolace vzduchotechnických potrubí

Protipožární izolace vzduchotechnických potrubí

Pro protipožární izolaci vzduchotechnického potrubí má společnost ROCKWOOL odzkoušeny systémy PYROROCK pro požární odolnost 30, 45 a 60 minut, a to pro pravoúhlá a kruhová potrubí chráněná proti ohni zvnějšku.

Pro ochranu pravoúlého potrubí proti ohni zvnějšku i zevnitř má společnost ROCKWOOL odzkoušen systém Conlit DUCTROCK s požární odolností 60, 90 a 120 minut a zároveň systém protipožární izolace pravoúhlého potrubí pro odvod tepla a kouře (OTK) s požární odolností 30, 60 a 90 minut.

Pro montáž systémů PYROROCK a Conlit DUCTROCK je nutné zaškolení odborným zástupcem společnosti ROCKWOOL.

 vzduchotechnicke-potrubi.jpg

Systémy PYROROCK

Systém protipožární izolace:

Izolace potrubí je provedena izolačními deskami ROCKWOOL Techrock 80 ALS v tloušťce 40 mm (resp. 60 mm) pro požární odolnost EI 30 a 45 (resp. EI 60) minut. 

Izolace potrubí je provedena izolačními lamelovými rohožemi ROCKWOOL Larock 65 ALS v tloušťce 40 mm pro požární odolnost EIS 30 a 45 minut.

Izolace potrubí je provedena izolačními rohožemi na drátěném pletivu Rockwool WM 80, WM 80 ALU, případně ProRox WM 80 tloušťky 60 mm pro požární odolnost EIS 60 minut.

Pro montáž výše uvedených systémů je nutné zaškolení odborným zástupcem společnosti ROCKWOOL.

 

Systémy Conlit DUCTROCK

Systém požární izolace ocelového vzduchotechnického pravoúhlého potrubí pro požární odolnost 60, 90 a 120 minut tvoří izolační desky ROCKWOOL Conlit Ductrock 60 (nebo 90 a 120) tloušťky 60 mm  v jedné vrstvě (s vyztuženou hliníkovou fólií), izolace je kotvena na vzduchotechnické potrubí pomocí izolovaných navařovacích trnů. Veškeré spoje a styky izolačních desek se zajišťují pomocí lepidla Conlit Fix.

Pro montáž systému je nutné zaškolení odborným zástupcem společnosti ROCKWOOL.

Systém požární izolace ocelového pravoúhlého vzduchotechnického potrubí k odvodu tepla a kouře pro požární odolnost EI 30 S, EI 60 a EI 90 minut tvoří izolační desky ROCKWOOL Conlit Ductrock  (s vyztuženou hliníkovou fólií) tloušťky 60 mm v jedné vrstvě, izolace je kotvena na potrubí pomocí izolovaných navařovacích trnů. Veškeré spoje a styky izolačních desek se zajišťují pomocí lepidla Conlit Fix. Toto izolované potrubí je klasifikováno jako „multi“, takže může procházet různými požárními úseky.

 

Pro montáž systému je nutné zaškolení odborným zástupcem společnosti ROCKWOOL.

 
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)