System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Použití technických izolací Rockwool

Použití technických izolací Rockwool

Technické izolace Rockwool se používají pro průmyslové aplikace takřka na celém světě. Technici a výzkumní pracovníci společnosti mají rozsáhlé znalosti v tomto oboru. Tyto znalosti jsou připraveni předávat uživatelům izolací. Pro dosažení co nejvyšší návratnosti investic do izolace je vhodný a nutný odborný návrh izolací a jejich kvalitní provedení. Na následujících stránkách budou uvedeny některé ze zásad, které je třeba dodržovat při montáži technických izolací Rockwool. 

Základní zásady při použití

 • Izolované povrchy musí být před aplikací jakéhokoliv izolačního materiálu čisté a suché. Za žádných okolností nelze izolovat mokré nebo namrzlé povrchy.
 • Z povrchu izolovaných těles a potrubí musí být odstraněn prach a zbytky hmot po suchých i mokrých stavebních procesech.
 • Z povrchově neupravených uhlíkových ocelí se musí obrousit nečistoty a rzi.
 • V případě povrchově upravených těles a potrubí musí být tyto povrchové úpravy dokončeny před zahájením izolačních prací (všechny vrstvy nátěrů apod.).
 • Izolovat je povoleno jen úplná potrubí a zařízení s úspěšně provedenou tlakovou zkouškou.
 • Pomocí saponátů nebo rozpouštědel je třeba odstranit mastnotu.
 • Povrchy z nerezové oceli lze čistit pouze kartáči z nerezové oceli. Nečistoty se nesmí odstraňovat rozpouštědly nebo saponáty, které obsahují chloridy.
 • Mezi izolovanými potrubími a tělesy musí být dostatečně volný prostor (pro montáž a provlečení izolací), stejně tak mezi potrubím a stavebními konstrukcemi (zdmi, stropy, konstrukcemi atd.).
 • Kohouty a ventily by měly být umístěny tak, aby je bylo možné obsluhovat bez stání na izolovaném potrubí.
 • Vřetena ventilů by neměla být instalována směrem vzhůru, aby nedocházelo ke vnikání vody do izolačního materiálu.
 • Projekt izolací by měl jasně popisovat požadovanou konstrukci izolace.
 • Je třeba vyhnout se kontaktu kovů, které mohou způsobit galvanickou korozi.
 • Při provozních teplotách vyšších než 600°C by se nemělo používat hliníkové oplechování.
 • Materiál samořezných šroubů nebo nýtů by měl odpovídat materiálu pláště.
 • Používaná izolace musí být skladována na suchých místech.
 • Pro izolaci zařízení s vysokými teplotami nad 500°C je výhodné používat vícevrstvou izolaci, kde každá vrstva má jinou objemovou hmotnost. Materiál s vyšší objemovou hmotností je co nejblíže k horkému povrchu. Materiály s vyšší objemovou hmotností izolují při vysokých teplotách podstatně lépe než materiály s nižší objemovou hmotností (viz kapitola Tepelná ochrana). Izolační vlastnosti obou typů při nízkých teplotách jsou téměř totožné.
 • Při aplikaci izolací je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)