System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Návrh tloušťky izolace

Návrh tloušťky izolace

navr-tloustky.jpgTloušťky izolací se navrhují většinou buď s ohledem na dosažení co největších ekonomických úspor nebo s ohledem na ochranu osob, pohybujících se v okolí izolovaného zařízení (tj. podle povrchové teploty).
Pro výpočet tlouštěk izolací disponuje Rockwool a.s. jednoduchým, přesným a spolehlivým výpočetním programem "ROCKTECH", umožňujícím jejich návrh a rychlou kontrolu. Program je sestaven podle německé směrnice VDI 2055 "Tepelné a chladové izolace v průmyslových a domovních zařízeních", který je doposud v Evropě nejčastěji používán jako uznávaný standard pro navrhování izolací. Harmonizovaný standard ČSN EN 12241 zatím nedoznal takového rozšíření, a to díky jeho anglické jazykové verzi. Rockwool nabízí projektantům technických izolací spolupráci formou bezplatného předání výpočetního programu, případně jeho instalaci a zaškolení. Program si můžete stáhnout na stránce Rocktech.

 

Ekonomické tloušťky izolace

Pro rozvody teplovodních médií je nejdůležitějším faktorem návrh nejhospodárnější tloušťky izolace. Nejhospodárnější tloušťka izolace je taková, u níž je součet nákladů na tepelné ztráty a ceny izolačního systému (včetně jeho povrchové úpravy) za dané časové období nejnižší. Větší tloušťka izolace snižuje tepelné ztráty, a tím i s nimi spojené náklady, zároveň ale zvyšuje cenu izolačního systému. Cena izolace není lineární funkcí tloušťky izolace, při silnější izolaci se cena izolačního systému zvyšuje rychleji než snižování nákladů na tepelné ztráty. Je třeba vždy hledat kompromis s nejnižšími náklady. Základním předpokladem správného výpočtu je také určení délky životnosti zařízení (tj. doby do jeho obměny nebo opravy, kdy dojde k výměně izolací). Nejhospodárnější tloušťku izolace lze stanovit více způsoby. Zde je popsána metoda minimálních celkových nákladů. K ročním nákladům na různé tloušťky izolace (roční cena materiálu, roční cena instalace, náklady na údržbu) jsou přičteny roční náklady na tepelné ztráty. Roční cenu materiálu získáme jako podíl celkové ceny izolace a plánované doby životnosti izolačního systému, dtto u roční ceny instalace. Tloušťka s nejnižšími celkovými náklady se nazývá ekonomická tloušťka izolace. Popsaná metoda je ilustrována v níže uvedeném grafu.

Grafická metoda určení ekonomické tloušťky izolace

ekonomicka-tloustka.jpg

Roční náklady na tepelné ztráty

  • Tepelné ztráty potrubí - Q nebo Qp [W.m-2 nebo W.m-1]

  • Cena za energii - Ce [Kč.GJ-1]

  • Roční provozní doba - h [hod.rok-1]

Roční tepelné ztráty jsou vyjádřeny vzorcem:
Rq = 3,6 x 10-6 x Q x Ce x h [Kč.m-2.rok-1]
nebo
Rq = 3,6 x 10-6 x Qp x Ce x h [Kč.m-1.rok-1]


Roční cena izolace

Celková cena instalované izolace
Ci [Kč.m-2 nebo Kč.m-1]
Doba životnosti izolace - r [rok]

Cena izolace za rok se určuje takto:

Ri = Ci/r [Kč.m-2.rok-1 nebo Kč.m-1.rok-1]


Celková cena Cc

Cc = Rq + Ri
U celkové ceny hledáme její minimum.

 

 
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)