System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Izolace vzduchotechnického potrubí

Izolace vzduchotechnického potrubí

Izolace se stává stále důležitější součástí topných, větracích a klimatizačních zařízení. Izolace Rockwool působí na vzduchotechnických potrubích jako tepelná, protipožární a zvuková izolace, částečně ji lze používat i pro zamezení kondenzace.

Tepelná izolace vzduchotechniky

Pro tepelnou a zvukovou izolaci vzduchotechniky se používají lamelové rohože Larock 40 ALS, lamelové rohože na hliníku se samolepicí úpravou Klimafix, případně desky Techrock ALS. Lze použít také rohože Klimarock.

Ochrana proti kondenzaci ve vzduchotechnických potrubích
Vzduchotechnická potrubí, která procházejí chladnými místnostmi, by měla být tepelně izolována na vnější straně, aby v nich nemohlo docházet ke kondenzaci. Stěna kanálu v tomto případě působí jako parotěsná zábrana proti vlhkosti.

Provádění izolace vzduchotechniky
Rohože i desky se kotví na vzduchotechnická potrubí pomocí samolepicích nebo navařovacích trnů. Samolepicí trny mají narážecí kloboučky – podložky, které sevřou přiloženou a napíchnutou izolaci, navařovací trny jsou vybaveny kloboučky a přivařují se přes přiloženou izolaci poloautomatickým procesem, k němuž je zapotřebí speciální kondenzátorový zdroj a svařovací pistole. Samolepicí izolační rohože lze klást jednovrstvě přímo na plechové potrubí a kanály bez trnů. Mezi jednotlivými deskami a rohožemi by neměly vznikat žádné mezery. Spoje desek i rohoží se z estetických důvodů přelepují samolepicími ALS páskami. Všechny spoje by měly být tupé a přelepené samolepicí páskou ALS.

tepelna-izolace-potrubi.jpg

Výpočet délky lamelové rohože pro kanály a potrubí

Délku lamelové rohože na izolaci kanálu nebo
potrubí lze vypočítat podle těchto vzorců:

- kruhové potrubí:   L = (průměr d + 2 x tloušťka izolace t) x 3,14
- pravoúhlý kanál:   L = 2 x a + 2 x b + 8 x tloušťka izolace t

vypocet.jpg

Povrchové úpravy izolovaného potrubí vzduchotechniky

Většina izolačních materiálů používaných pro izolace vzduchotechnického potrubí má na povrchu hliníkovou fólii vyztuženou skleněnou mřížkou (označení ALS), která má lepší mechanické vlastnosti než obyčejná hliníková fólie. Tím je zajištěna čistota prostředí při provozu (hygienický a bezprašný povrch). V místech s tímto potrubím, kde se předpokládá větší provoz a navíc snížení průchozího profilu (technické suterény, strojovny apod.), je možno potrubí oplechovat anebo alespoň chránit rohy pravoúhlého potrubí pomocí rohovníků. U kruhového potrubí je možno použít pro tyto účely ovinutí šestihranným drátěným pletivem, které také snižuje možnosti poškození povrchu.
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)