System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Izolace potrubí - podzemní vedení

Izolace potrubí - podzemní vedení

Existují dva hlavní typy uložení podzemního potrubí:
  • Kanálová konstrukce
  • Přímá instalace do země

Kanálová konstrukce izolovaných potrubí

Používají se betonové kanály, které obvykle mají pravoúhlý průřez a jsou odvětrané.
Výhody:

  • Jednoduchá a levná kontrola a izolace potrubí
  • Jednoduchý přístup usnadňuje údržbu a opravy ventilace 
kanalove-potrubi.jpg

 

Přímá instalace izolovaných potrubí do země

Vakuované dvouplášťové systémy
Podstatný vliv na tepelnou vodivost izolace má vzduch obsažený v izolaci. Pokud se izolace nachází v prostředí s vyčerpaným vzduchem, snižuje se její součinitel tepelné vodivosti na méně než polovinu. Tohoto principu využívají vakuované potrubní systémy. Izolovaná médiovodná trubka je včetně izolace umístěna v ochranné trubce. Mezi izolací a ochrannou trubkou je vždy vzduchová mezera. Dilataci vnitřní trubky zajišťují posuvné opěry. Z prostoru ochranné trubky je odčerpán vzduch, což podstatně zvyšuje účinnost tepelné izolace. Vakuováním taktéž dochází k odstranění vlhkosti z vnitřního prostoru, čímž se podstatně zvyšuje životnost mediovodné trubky. V případě eventuální havárie lze opět vakuováním vysušit celý vnitřní prostor. Ochranná trubka je ve většině případů ocelová s povrchem chráněným polyetylenem.

vakuove-potrubi2.jpg

Předizolovaná potrubí
Izolace Rockwool jsou využívany i v předizolovaných potrubních systémech pro teploty média vyšší než cca 120°C. U těchto systémů je médiovodná trubka izolována potrubním pouzdrem z kamenné vlny a prostor mezi touto izolací a ochrannou trubkou (většinou polyetylenovou) je vyplněn polyuretanovou pěnou. Takové prefabrikované potrubí se ukládá přímo pod terén - do výkopu anebo nejmodernější bezvýkopovou technologií – pomocí zemních průtlaků.
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)