System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Izolace potrubí - nadzemní vedení

Rohože na drátěném pletivu

Použití na potrubí
Po odříznutí potřebné délky je drátěná rohož těsně navinuta na potrubí. Čelní plochy izolací by měly být v těsném kontaktu, aby nevznikaly mezery, a části by pak měly být spojeny vázacím drátem nebo stáhnuty háčky. Stejným způsobem by se měly spojovat sousední části. Pokud se aplikují dvě vrstvy, spoje by měly být uspořádány vystřídaně.

rohozr-dratene-pletivo.jpg

Pro zajištění dostatečné tvarové stability plechového opláštění potrubí izolovaného rohoží s drátěným pletivem je třeba používat opěrné prstence (distanční kruhy).

vice-vrstve-izolace.jpgSvislé potrubí by mělo být vybaveno nosnými konstrukcemi (opěrnými prstenci) ve vzdálenostech přibližně 3 - 4 m, jak je znázorněno na obrázku. Na ně se zavěsí rohož na drátěném pletivu.

Opěry

Existuje několik typů opěrných prstenců, jejichž aplikace je závislá na potrubí a jeho teplotě.

opery.jpg
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)