System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Izolace nádrží a rovných ploch

Izolace nádrží a rovných ploch

V této části jsou popsány požadavky pro použití izolace nádrží, kotlů a dalších zařízení průmyslových závodů. Použití správné konstrukce, způsob instalace a výběr izolačního materiálu má zásadní význam pro správnou funkci těchto zařízení. Návrh izolačního systému závisí na teplotě kapaliny, rozměrech nádrže a okolních faktorech.

Nádrže menších rozměrů, vany

Malé válcové povrchy je možno izolovat lamelovými rohožemi nebo rohožemi na drátěném pletivu. Rohož lze po odříznutí správné délky obalit kolem povrchu. Okraje jednotlivých rohoží by měly být těsně spojeny, aby nevznikaly otevřené spáry, a měly by se stáhnout pásky (15 mm x 0,5 mm v rozestupech přibližně 25 cm). Rohože na drátěném pletivu musí být spojeny vodorovným spojem pomocí drátu o průměru větším než 0,7 mm.

vany.jpg

Pokud má izolace několik vrstev, spoje by měly být uspořádány střídavě, aby nedocházelo k tepelným mostům. Při teplotách média nižších než je teplota okolí hrozí kondenzace vlhkosti v izolaci. V tomto případě je třeba mezi opláštěním a izolací aplikovat dostatečně účinnou parotěsnou vrstvu nebo podobné opatření. Vodorovně orientované nádrže by měly být vybaveny potřebnými opěrnými prstenci.

zasobniky.jpg

Povrchová úprava

Jednotlivé části opláštění by měly být kladeny tak, aby jejich přesahy ležely po vodě a bránily zatékání vody (na způsob střešních tašek) s minimálním překrytím přesahů 50 – 150 mm podle sklonu.

Použití desek pro oblé povrchy

Oblé povrchy mohou být izolovány i deskami. Tabulka a obrázek dokumentují minimální poloměry ohýbání jednotlivých desek na válcových tělesech. Použití menších průměrů může způsobit problémy při instalaci.

Výrobek

Minimální poloměr Rmin [mm]

Tloušťka izolace t [mm]

40

50

60

70

80

100

Techrock 80

500

700

1000

1200

1400

-

Techrock 100

700

100

1500

2000

-

-

Techrock 120

700

1000

1500

2000

2500

2500

Techrock 150

1900

2600

3000

3200

3400

3500

Nádrže velkých rozměrů

Nádrže velkých rozměrů lze izolovat pomocí rohoží na drátěném pletivu, lamelových rohoží nebo desek. Izolace se většinou kotví kovovými trny, jejichž rozestup je závislý na teplotě kapaliny a předpokládaném mechanickém zatížení. Maximální vzdálenost mezi nimi by měla být 60 cm. V případě použití desek by každá měla být zajištěna minimálně dvěma trny. Oplechování izolací je vynášeno samostatnou pomocnou opěrnou konstrukcí  - např. z lišt (viz obr. níže).

izolace-steny-nadrze.jpg Oplechování by mělo být instalováno tak, aby všechny spoje měly podle sklonu minimální překrytí 50 – 150 mm, které zabrání vnikání vody. Obklad plechem se připevňuje k pomocným nosným profilům ve spojích pomocí nýtů nebo samovrtných šroubů příslušné kvality s těsněním. Aby se kapilární vzlínavostí nedostala voda mezi spoje plechů (v přeložení) dovnitř, musí být spáry utěsněny trvale pružným tmelem s neutrální reakcí nebo vložením těsnicích pásků. Vzhledem k rozdílným deformacím vlivem teploty nesmí být oplechování střechy spojeno s oplechováním stěn. Lišty a izolace jsou upevněny nezávisle na sobě (pomocí pásků a trnů).

usporadani-profilu.jpg
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)