System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Izolace kotlů

Izolace kotlů

Izolace kotlů patří k nejnáročnějším oblastem použití izolačních materiálů. Podle tvaru a teploty povrchu se pro jejich izolaci používají buď desky vyšších objemových hmotností nebo rohože na drátěném pletivu.

Válcové kotle

Válcové kotle se izolují většinou rohožemi na drátěném pletivu. Doporučujeme aplikovat ve více vrstvách z důvodů eliminace tepelných mostů. V případě vysokých teplot by tloušťka první vrstvy měla být zvolena tak, aby teplota pozinkovaného drátěného pletiva nepřekračovala 370°C. Rohože se upevňují na kotle buď ocelovými páskami nebo navařovacími trny.

Kotle s plochými stěnami

Stěny kotlů často bývají vystaveny působení vysokých teplot (500 až 600°C). Při vysokých teplotách je nutné použít spolehlivé mechanické upevňovací prvky – navařené trny nebo dráty. Pro izolaci zařízení jsou použity dvě anebo více vrstev izolace s různými objemovými hmotnostmi. Materiál s vyšší objemovou hmotností sousedí s teplejším povrchem kotlových stěn. Důvodem je, že materiály s vyšší objemovou hmotností izolují při vysokých teplotách lépe než materiály s nižší objemovou hmotností (viz kapitola Tepelná ochrana - izolační vlastnosti obou typů při nízkých teplotách jsou téměř totožné).

izolace-kotle.jpg
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)