System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Zateplení mezi krokvemi

Postup zateplování šikmé střechy 

Při realizaci a provozu zatepleného podkroví chceme mít co nejmenší tepelné ztráty bez kondenzace vodní páry v tepelné izolaci a pod krytinou. Toho dosáhneme zabudováním správné tloušťky tepelné izolace, vzduchotěsně provedenou parozábranou na straně interiéru a hydroizolační vrstvou difúzně otevřenou nad tepelnou izolací (pod krytinou). Pod krytinou musí být odvětraná vzduchová mezera od okapu k hřebeni.

Doporučujeme navrhovat zateplené podkroví jako dvouplášťovou střechu s větrací mezerou nad pojistnou hydroizolací. Pro dvouplášťové střechy je spárová neprůvzdušnost v tepelné izolaci pro kamennou vlnu téměř nulová.

Tříplášťové střechy mají větrání nad a pod pojistnou hydroizolací.

Zateplené podkroví se obvykle neprovádí jako jednoplášťová nevětraná střecha. (Toto neplatí pro velmi lehké tepelné izolace). Komprimované tepelné izolace nejsou vhodné pro tříplášťové střechy.

Izolace mezi a pod krokvemi

Tepelnou izolaci (desky) řežeme na požadovanou světlost zvětšenou cca o 2 cm. První vrstvu tepelné izolace vtlačíme mezi krokve tak, aby nevznikla žádná mezera a spára mezi deskami, kolem krokví a prostupů. Při větší světlosti krokví zabezpečíme izolací proti vypadnutí do doby finálního dokončení střešního pláště (např. parozábranou, drátkováním apod.).

Na krokve z interiéru připevníme celoplošně parozábranu slepenou ve spojích a kolem stěn. Pod parozábranu v místě krokví připevníme pomocné závěsy pro plechové profily sádrokartonu, mezi které vložíme druhou vrstvu tepelné izolace. Při palubkovém podhledu volíme druhý způsob pomocí dřevěných latí připevněných ke krokvím otočených o 90° proti směru krokví. Vzdálenost latí volíme podle šířky tepelné izolace.

Doporučená skladba (tloušťka):

Mezi krokve podle výšky krokví tl. 160 (180) mm

Pod krokvemi tl. 40 – 60 mm

mezi, pod krokvemi

Zateplení mezi a pod krokvemi

 

Izolace mezi, pod a nad krokvemi

Pokud potřebuje větší tloušťku tepelné izolace (nad 260 mm) a nechceme si ubírat prostor pod krokvemi, pak můžeme aplikovat tepelnou izolaci nad krokvemi. Aplikace mezi a pod krokvemi je obdobná výše uvedenému způsobu.

Tepelnou izolaci nad krokvemi provedeme vložení izolace mezi latě otočené o 90° proti směru krokví. Vzdálenost a výšku latí volíme podle šířky a tloušťky tepelné izolace. Na latě a tepelnou izolaci připevníme pojistnou hydroizolaci difúzně otevřenou pomocí kontralatí kotvených do krokví přes latě v tepelné izolaci.

Doporučená skladba (tloušťka):

Mezi krokve podle výšky krokví tl. 160 (180) mm

Pod krokvemi tl. 60 – 80 mm

Nad krokvemi tl. 40 – 80 mm

 

mezi,pod,nad krokvemi

Zateplení mezi, pod a nad krokvemi
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)