System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Skladby střešního pláště

Skladby střešního pláště

Podle způsobu větraní a umístění větracích mezer rozlišujeme šikmé střechy na jednoplášťové, dvouplášťové a tříplášťové.

Projektant nebo realizační firma podle místních podmínek a konstrukčních možností zohlední podmínky norem a pravidel pro pokrývání střech, zejména požadavky na těsnost hydroizolačních vrstev a parotěsných zábran.

Doporučujeme navrhovat zateplené podkroví jako dvouplášťovou střechu s větrací mezerou nad pojistnou hydroizolací. Pro dvouplášťové střechy je spárová neprůvzdušnost v tepelné izolaci pro kamennou vlnu téměř nulová.

Tříplášťové střechy mají větrání nad a pod pojistnou hydroizolací. Komprimované tepelné izolace nejsou vhodné pro tříplášťové střechy.

Zateplené podkroví se obvykle neprovádí jako jednoplášťová nevětraná střecha.

Dvouplášťová střecha 

 

dvouplastova_strecha_1 
 

Dvouplášťová střecha s větráním nad pojistnou hydroizolací.

Zateplení nad a pod parozábranou do úrovně hambálků (kleštin).  

 

 dvouplastova_strecha_2

Dvouplášťová střecha s větráním nad pojistnou hydroizolací.

Zateplení nad a pod parozábranou do hřebene do úrovně hambálků (kleštin).

 

Tříplášťová střecha

 

 

triplastova_strecha_1

 

Tříplášťová střecha s větráním nad a pod pojistnou hydroizolací.

Zateplení nad a pod parozábranou.

Zatepleni nad a pod parozabranou.
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)