System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Krov z dřevěných vazníků se zatepleným stropem

Krov z dřevěných vazníků se zatepleným stropem 

Parozábrana

Parozábrana je vždy umístěna pod tepelnou izolací nebo mezi tepelnou izolací a zabraňuje proniknutí teplého vzduchu z interiéru do ochlazovaných částí tepelné izolace. Umisťuje se pod krokvemi vodorovně s okapem a je vyvedena na stěnu. Spoje, prostupy a přesahy parozábrany musí být slepeny páskou k tomuto účelu určenou tak, aby byla zaručena vzduchotěsnost. Hodnotícím parametrem je ekvivalentní difúzní tloušťka, která pro parozábrany musí být min.

rd > 100 m. Ekvivalentní difúzní tloušťka se vypočítá z faktoru difúzního odporu μ vynásobením tloušťkou materiálu d.

rd = μ x d (m)

Pojistná hydroizolace difúzně otevřená

Pojistná hydroizolace umožňuje prostup případné vzdušné  vlhkosti z tepelné izolace do provětrávané mezery od okapu k hřebeni a zabraňuje případnému zatečení vody do tepelných izolací při poruše krytiny nebo při kondenzaci vzdušné vlhkosti pod krytinou. Difúzní materiály mají ekvivalentní difúzní tloušťku rd < 0,30 m.

Difúzní materiály mohou být pokládány přímo na tepelnou izolaci nebo bednění, nebo mohou být volně zavěšeny mezi krokvemi. Vždy je třeba respektovat doporučení výrobců fólií.

Pozn.: Ke kondenzaci vodnich par ve střešnim plašti zpravidla nedochazi vůbec, je-li ve skladbě konstrukce navržena dostatečna tloušťka tepelne izolace a je-li řešena jako:

  • tříplášťová střecha se vzduchotěsnou vrstvou
  • dvouplášťová střecha s poměrem rdi / rde> 14
  • dvouplášťová střecha s hodnotou rd > 100 ma s poměrem rdi / rde> 6

rdi – hodnoty materialů směrem do interieru; rde – hodnoty materialů směrem do exterieru

Detail napojení parozábrany na stěnu

 

krov_vazniky

 

detail_parozbrany
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)