System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Akustika – ochrana proti hluku

Akustika – ochrana proti hluku

Stavba musí odolávat škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedících pozemcích a stavbách.

Kromě tepelněizolačních vlastností je velmi důležitá schopnost tlumení vnějšího hluku pronikajícího střešním pláštěm. Návrh skladby velmi ovlivňuje akustické vlastnosti celé střešní konstrukce.Ne každý materiál, který má dobré tepelněizolační vlastnosti, má i dobré akustické vlastnosti. Nejvhodnějším akustickým materiálem je izolace z kamenné vlny o objemové hmotnosti cca 50 – 70 kg/m3.

Důležité je, aby  střešní plášť a podhled byl proveden zvukotěsně. Každá netěsnost a spára umožňuje pronikání hluku, čímž se zhoršují celkové akustické vlastnosti. Kvalita provedení těchto konstrukcí se zásadně podílí na výsledných akustických vlastnostech konstrukce.

Pro šikmé střechy využívané pro bydlení platí obdobná pravidla jako pro obvodové stěny obytných budov, ČSN 73 0532 : 2002

Limity hluku uvnitř obytných místností jsou stanoveny dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. Hladina hluku uvnitř místnosti nesmí přesáhnout  pro denní dobu (6-22 hod.) LAmax 40 dB, pro noční dobu LAmax (22 – 6 hod.) 30 dB. Tyto hodnoty lze získat měřením uvnitř místnosti popř. výpočtem. Návrh fasády ( střešního pláště) provádíme na základě hlukových map s limitními hodnotami měřenými 2 m před fasádou.

 

 

Velikost hluku v obytném podkroví je ovlivňován hlukem vznikajícím mimo stavbu (dopravní hluk) a hlukem vznikajícím na stavbě (stacionární zdroje – výtah, ventilátory, kotelna apod., hluk z provozu v budově). Ovlivňuje ho i tvar budovy, umístění stavby v zástavbě a vnitřní dispozice. Střešní okna zhoršují vlastnosti obvodového pláště (střechy). Projektant (dodavatel oken) stanovuje pro výpočet třídu zvukotěsnosti oken.

aku_norma 

Uvedené příklady vzduchové neprůzvučnosti (Rw) byly protokolárně změřeny společností Rockwool ve zkušebně. Laboratorní měření se mohou výrazně lišit od skutečně naměřených hodnot na stavbě. Návrh či posouzení konstrukcí z hlediska akustiky je vždy vhodné svěřit  specialistovi  na akustiku. 

aku_toprock
aku_sikma_strecha

Uvedené hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti jsou orientační a přesné hodnoty se získají měřením na konkrétní stavbě.
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)