System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Základní informace

Základní informace

Protihluková ochrana je opatřením, které snižuje přenos zvuku od zdroje k příjemci. Schopnost stavebních konstrukcí přenášet a zeslabovat akustický výkon šířící se vzduchem zabezpečuje akustická izolace.

Definice neprůzvučnosti

Vlastnost konstrukce zvukově izolovat jednu místnost (tzv. chráněnou) proti zdroji zvuku ze sousední místnosti (tzv. vysílací neboli zdrojové) z hlediska zvuku přenášeného vzduchem se nazývá vzduchová neprůzvučnost.

Základní pravidlo

Čím je hodnota vzduchové neprůzvučnosti vyšší, tím lépe!

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw (dB) Měřeno v laboratoři na stěně s předepsanou
velikostí konstrukce.

Vážená stavební neprůzvučnost Rw (dB) Měřeno na konkrétní stavební konstrukci na stavbě. Z důvodu rozdílnosti podmínek pro měření (vliv bočních cest) na stavbě a v laboratoři je stavební neprůzvučnost vždy horší. Pro stavební neprůzvučnost R’w platí vztah R’w = Rw – k (dB), kde k je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku.
(Pro běžné konstrukce k = 2–3 dB, pro složené konstrukce se doporučuje určit individuálně se znalostí okolí a bočních cest).
Základní hodnotící normou je ČSN 73 0532, která má název „Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Požadavky pro stavební neprůzvučnost stěn R’w (dB).“

Požadavky na stavební neprůzvučnost stěn R’w< dle ČSN 73 0532 / Z1 05 : 2005

R’w stěny Prostor se zdrojem hluku Vliv stěny na tlumení hluku Přenos hluku nepřímými cestami
min. 42 dB Všechny místnosti téhož bytu, chodby a schodiště škol, přepážkové haly, kanceláře stena-tlumeni-hluku.png

fiktivní příklad:
72 dB - 47 dB = 25 dB


Tyto hodnoty lze měřit v laboratoři (jedná se o hodnoty vážené laboratorní neprůzvučnosti RW).
prenos-hluku.png (L
(L - hladina hluku, p - akustický tlak)

prenos-hluku2.png 
Vážená stavební neprůzvučnost R’W je oproti laboratorní RW zhoršená o přenos hluku nepřímými cestami.
min. 47 dB Hotelové pokoje, chodby a schodiště, učebny a posluchárny škol, kancelářské pracovny
min. 52 dB Sousední místnosti druhých bytů, terasy, podjezdy, tělocvičny, dílny a kuchyně škol
min. 57 dB Prodejny a restaurace s provozní dobou do 22.00 hod. a LA,max ≤ 80 dB, hudební učebny a dílny
min. 62 dB Hlučné provozovny včetně restaurací s provozem i po 22.00 hod. LA,max ≤ 85 dB

Pozn.: LA,max (dB) je nejvyšší hodnota hladiny zvuku od zdroje A
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)