System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Vzduchová neprůzvučnost

Výpočet vzduchové neprůzvučnosti

Rw = f (m1; m2; mi; |m1-m2|) + Kdi + Kp - Kki (dB)

f - funkce vyjadřující příspěvek hmotnosti
m1 - plošná hmotnost desek pláště na jedné straně příčky
m2 - plošná hmotnost desek pláště na druhé straně příčky
mi |m1-m2| - plošná hmotnost vložené izolační výplně  absolutní hodnota rozdílu m1-m2 – vyjadřuje vliv asymetrie hmotnosti plášťů
Kd - příspěvek velikosti mezery mezi plášti (vnitřní světlosti) příčky
Ki - příspěvek izolační výplně
Kp - příspěvek přerušením akustických mostů v ploše příčky (např. separační páska
na roštu)
Kki - příspěvek (snížení) vlivem koincidence plášťů (obdoba rezonance)

Složitost uvedené závislosti Rw na jednotlivých faktorech demonstruje komplexnost problematiky akustických vlastností SDK příček. Při zlepšování jejich vlastností je třeba pečlivě vyhodnotit vliv a vzájemné působení jednotlivých faktorů.

V zásadě platí, že zlepšení se dosahuje obtížně a po malých příspěvcích správným nastavením a vyvážením všech faktorů. Naopak zanedbání jakéhokoli z nich může vést k radikálnímu zhoršení vzduchové neprůzvučnosti.

frekvencni-charakteristika.jpg

Vliv vyplnění příček na zvukovou neprůzvučnost Rw (dB)

Na základě série měření bylo možno pro konstantní geometrii a hmotnost plášťů vyjádřit vliv vyplnění příčky izolací (přírůstek ΔRw):

ΔRw = f (mi) + Ki (dB)

Frekvenční charakteristiky a vzduchové neprůzvučnosti identické příčky se 3 tloušťkami výplně Airrock ND uvádí obrázek 9. Pro porovnání je dále uvedena i stejná příčka bez výplně. Z měření jasně vyplývá, že nejlepších výsledků dosahuje příčka zcela vyplněná izolací.

vliv-zvukova-neprozvucnost.png
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)