System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Lehké sádrokartonové příčky – výsledky laboratorního měření

Jednoduchá s tloušťkou izolace

Jednoduchá s tloušťkou izolace 40 mm

(skladba stěny o tloušťce 125 mm)

 • sádrokarton tl. 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)
 • akustická izolace Airrock ND tl. 40 mm
 • vzduchová mezera tl. 60 mm
 • sádrokarton tl. 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)

Požární odolnost příčky s jednoduchými ocelovými profily jednoduše opláštěná sádrokartonovými deskami GKB (dle podkladů firmy Knauf 06/04) EI 45 D1.

jednoducha-s-tloustkou-40.png

Jednoduchá s tloušťkou izolace 60 mm

(skladba stěny o tloušťce 125 mm)

 • sádrokarton tl. 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)
 • akustická izolace Airrock ND tl. 60 mm
 • vzduchová mezera tl. 40 mm
 • sádrokarton tl. 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3) 
jednoducha-s-tloustkou-60.png

Jednoduchá s tloušťkou izolace 80 mm

(skladba stěny o tloušťce 125 mm)
 • sádrokarton tl. 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)
 • akustická izolace Airrock ND tl. 80 mm
 • vzduchová mezera tl. 20 mm
 • sádrokarton tl. 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)
jednoducha-s-tloustkou-80.png

Jednoduchá s tloušťkou izolace 100 mm

(skladba stěny o tloušťce 125 mm)
 • sádrokarton tl. 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)
 • akustická izolace Airrock ND tl. 100 mm
 • sádrokarton tl. 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)
jednoducha-s-tloustkou-100.png

Jednoduchá s přerušením akustického mostu PE páskou

Jednoduchá s přerušením akustického mostu PE páskou a tloušťkou izolace 100 mm

(skladba stěny o tloušťce 125 mm)

 • sádrokarton tl. 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)
 • akustická izolace Airrock ND tl. 80 mm
 • vzduchová mezera tl. 20 mm
 • PE páska 45/3,5 (nelze použít v požární stěně)
 • sádrokarton tl. 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)

Jedná se o experimentání řešení firmy Rockwool použité v ČR, nikoli o systémové řešení dodavatelů sádrokartonu.

jednoducha-s-prerusenim.png

 

 

Jednoduchá s asymetrickým opláštěním

Jednoduchá s asymetrickým opláštěním a tloušťkou izolace 80 mm

(skladba stěny o tloušťce 140 mm)
 • sádrokarton tl. 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)
 • akustická izolace Airrock ND tl. 80 mm
 • vzduchová mezera tl. 20 mm
 • sádrokarton tl. 12,5 +15 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)
jednoducha-s-asymetrickym.png

Jednoduchá se zdvojeným opláštěním

Jednoduchá se zdvojeným opláštěním a tloušťkou izolace 80 mm

(skladba stěny o tloušťce 150 mm)

 • sádrokarton tl. 2 x 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)
 • akustická izolace Airrock ND tl. 80 mm
 • sádrokarton tl. 2 x 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)
jednoducha-se-zdvojenym.png

 

Jednoduchá bez izolační výplně

(skladba stěny o tloušťce 125 mm)

 • sádrokarton tl. 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)
 • vzduchová mezera tl. 100 mm
 • sádrokarton tl. 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)]
jednoducha-bez-izolacni-vyplne.png

 

Zdvojená s tloušťkou izolace

Zdvojená s tloušťkou izolace 80 mm

(skladba stěny o tloušťce 255 mm)

 • sádrokarton tl. 2 x 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)
 • akustická izolace Airrock ND tl. 80 mm
 • vzduchová mezera tl. 20 mm
 • dilatace 5 mm
 • vzduchová mezera tl. 100 mm
 • sádrokarton tl. 2 x 12,5 mm (obj. hmotnost ≥ 720 kg/m3)
zdvojena-s-tloustkou-izolace.png

 

Závěry a zhodnocení

Fyziologické vnímání naměřených údajů

Při hodnocení akustických měření a parametrů konstrukcí je třeba vzít v úvahu fyziologii, jakou tyto hodnoty vnímá lidský sluch. Tato závislost rozhodně není lineární (příklad pro hladinu hluku 72 dB –
viz tabulka 3).

Tento fakt je spolu s vlivem hmotnosti, rozměrů a geometrie konstrukce příčinou
toho, že akustické vlastnosti stěn vnímáme natolik rozdílně v porovnání například s jejich tepelnými vlastnostmi.

akusticky-tlak.png
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)