System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Všeobecné informace

Všeobecné informace 

Tepelněizolační a akustické vlastnosti izolací z kamenné vlny se uplatňují v konstrukcích podlah. Izolace proti chladu se užívá v případě stropů nad nevytápěným prostorem (průjezdem, nevytápěným suterénem apod.) nebo u nepodsklepených podlah přímo na terénu.

Moderní doba ale přináší stále vyšší požadavky na komfort bydlení a s tím spojené akustické parametry podlahových konstrukcí. Zde se pak uplatňují takzvané plovoucí podlahy. Vyznačují se uložením roznášecí nášlapné desky podlahy do jakési vany z izolace. Toto uspořádání zvětšuje vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost stropů. Jinými slovy dochází k minimalizaci jak hluku v místnosti s takovou podlahou tak i přenosu zvuků do okolních prostor domu.

Základní rozdělení izolačních materiálů Rockwool do podlah je podle toho, zda je izolace i nosným prvkem podlahy. Izolace může tvořit jen výplňovou i izolační funkci např. mezi nosními trámami na kterých je roznášecí vrstva. Na druhé straně ale může tvořit nosnou zátěžovou vrstvu, kde jsou na tuto kladené podstatně vyšší požadavky. Je třeba zvážit únosnost, tepelné a akustické vlastnosti. V tomhle případě podlahy nazýváme plovoucími a dělíme je dle hmotnosti roznášecí vrstvy na lehké a těžké.

Lehké

plošná hmotnost - m’ (kg.m-2): 15 < m’< 75

tloušťka zvukové izolace - t (mm): 25 < t < 40

Těžké

plošná hmotnost - m’ (kg.m-2): m’ > 75

tloušťka zvukové izolace - t (mm): t < 50
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)