System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Težká plovoucí podlaha

Obecné informace

Těžká plovoucí podlaha má roznášecí vrstvu z betonu. Betonová roznášecí vrstva je oddělena od nosné stropní konstrukce akustickou deskou Steprock ND, která tvoří pružnou zvukovou izolační vrstvu.

Charakteristika vrstev těžké plovoucí podlahy

Těžká plovoucí podlaha se skládá ze 3 vrstev:

 1. Nášlapná vrstva
  - vlysy, parkety, PVC, koberec apod.
 2. Roznášecí vrstva
  - armovaná betonová mazanina o min. tl. 50 mm (určí projektant) uložená na PE fólii, písk. lepence apod.
  plošná hmotnost > 75 kg.m-2
 3. Izolační vrstva
  - akustická izolační deska Steprock ND, t < 50 mm
  požadovaná dynamická tuhost s’< 30 MPa.m-1
pokladka-desek-steprock.jpg
Pokládka desek steprock HD
pokladka-hydroizolacni-vrstvy.jpg
Pokládka hydroizolační vrsty

Provedení podlahy

Akustickou izolační desku Steprock ND pokládáme přímo na rovnou stropní konstrukci. Izolační vrstvu je nutné ochránit před zatečením záměsové vody z betonové směsi pískovanou lepenkou A400H nebo PE fólií s vytažením na svislé stěny přes okrajový pásek Steprock. Roznášecí betonová deska o min. tl. 50 mm musí být armována síťovinou a dilatačně oddělena od obvodových stěn dilatačním páskem Steprock o tloušťce 12 mm.

tp-chybne-napojeni-na-stenu.png
Chybné napojení na stěnu


vybrat-dachrock.png
Správné napojení na stěnu
chybny-prostup-potrubi-stropem.png
Chybný prostup potrubí stropem


spravny-prostup-potrubi-stropem.png
Správný prostup potrubí stropem
2

Stlačitelnost izolace Steprock ND při užitném zatížení (mm)

stlacitelnost-steprock-nd.jpg

Příklad A:Příklad B:
plošné zatížení na podlahu 1,50 kN.m-2 plošné zatížení na podlahu 1,50 kN. m-2
plošná hmotnost bet. desky tl. 50 mm 1,20 kN. m-2 plošná hmotnost bet. desky tl. 50 mm 1,25 kN. m-2
deformace izolační desky tl. 50 mm 1,00 mm deformace izolační desky tl. 30 mm 1,30 mm

Určení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti teoretickým výpočtem

Posuzovaný (chráněný) prostor: byt
Hlučný (vysílací) prostor: restaurace s provozem po 22.00 hod.

Stropní panel Spiroll, tl. 250 mm, Rw = 52 dB, Lnw = 72 dB (dle podkladů zkušebny) Zvukoizolační deska Steprock ND, tl. 30 mm, s’< 30 MPa.m-1, s’= 19,9 tloušťka h0 = 31,6 mm, tloušťka při zatížení 2 kPa hn = 30,5 mm

pokladka-steprock.png

MateriálTloušťka
d (m)
Objemová hmotnost
(kg.m-1)
Plošná hmotnost m3 (kg.m-3)
keramická dlažba 0,009 2000 18,0
cementová malta 0,017 2000 34,0
betonová maziva 0,045 2500 112,5
asfalt.lepenka A400H 0,001 300 0,05
Celkem 165,0

 

Kročejová neprůzvučnost

s’/m’= 19,9 / 165 = 0,12 Lnw  = 28 dB
hladina kročejového zvuku

nw = 72 - 28 = 44 dB (splňuje požadavky ČSN - 48 dB)

krocejova-nepruzvucnost.png

 

Vzduchová neprůzvučnost

m’. hn / s’ = 165 . 0,0305 / 19,9 = 0,25 R´nw = 11 dB
hladina vzduchové neprůzvučnosti
nw= 52 + 11 = 63 dB (splňuje požadavky ČSN - 62 dB)

vzduchova-nepruzvucnost.png

Určení praktickým měřením dle staveb (těžká plovoucí podlaha)

tp-priklad01.png L’nw = 66 dB (s kročejovou izolací)


tp-priklad02.png L’nw = 53 dB (s kročejovou izolací)


tp-priklad03.png R’w = 54 dB (bez úpravy)
R’w = 59 dB (s kročejovou izolací)
L’nw = 76 dB (bez úpravy)
L’nw = 53 dB (s kročejovou izolací)


tp-priklad04.png ŽB panel Spiroll tl. 250 mm
m’ = 310 kg.m-2
R’w = 52 dB (bez úpravy)
L’nw = 72 dB (bez úpravy)

ŽB panel Spiroll tl. 300 mm
m’ = 385 kg.m-2
R’w = 55 dB (bez úpravy)
L’nw = 71 dB (bez úpravy)

Uvedené hodnoty byly převzaty ze staveb realizovaných společnostmi Rockwool.
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)