System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Tepelněizolační vlastnosti

Podlahy nad sklepem, suterénem a na rostlém terénu

Při aplikaci tepelné izolace nad sklepem, suterénem či terénem nejsou jako prvořadé zvukově izolační vlastnosti těchto podlah. Prostory pod stropem jsou vytápěny na nižší teplotu než je teplota obytných místností nebo nejsou vytápěny vůbec čímž dochází k úniku tepla do těchto prostor nebo do terénu. Dostatečnou tloušťkou tepelné izolace v podlaze nebo umístěním izolace na chladné straně (pod stropem nebo na terénu) dosáhneme splnění normových požadavků.

Typ podlahyNormové hodnotyNorm.hodnoty Un (W.m-3.K-1)
požadovanédoporučené
A podlaha nad venkovním prostorem 0,20 0,30
B podlaha na terénu do vzdálenosti 1m od rozhraní zeminy avnějšího vzduchu na vnějším povrchu konstrukce 0,38 0,25
C podlaha na terénu ve větší vzdálenosti než 1m 0,60 0,40
D podlaha nad nevytápěným prostorem 0,30 0,20
E podlaha nad částečně vytápěným prostorem 0,75 0,50
F podlaha mezi vytápěnými prostory s odlišným režimem regulace vytápění 1,20 0,50
G podlaha mezi vytápěnými prostory se schodným režimem regulace vytápění 1,80 1,20
H podlaha s podlahovým vytápěním 0,30 0,20

Podlaha na terénu

spatne-podlaha-na-terenu.png
Podlaha na terénu - nesprávné řešení

spravne-podlaha-na-terenu.png

Podlaha na terénu - vhodnější řešení

Typové skladby podlah pro typy A, B a E

podlaha-a.png

podlaha-b.png

podlaha-e.png
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)