System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Lehká plovoucí podlaha

Obecné informace

Lehká plovoucí podlaha má roznášecí vrstvu z velkoformátových lehkých desek o více vrstvách spojovaných obvykle na pero a drážku uložených volně na akustické desky Steprock HD, které tvoří pružnou izolační vrstvu.

Charakteristika vrstev lehké plovoucí podlahy

Lehká plovoucí podlaha se skládá ze 3 vrstev:

 1. Nášlapná vrstva
  - vlysy, parkety, PVC, koberec apod.
 2. Roznášecí vrstva
  - velkoformátové desky (OSB deky podlahové, sádrokarton, dřevotříska, překližka, vláknocementové desky apod.) plošná hmotnost > 15 kg.m-2
 3. Izolační vrstva
  - akustická izolační deska Steprock HD, tl. 25-40 mm
  - požadovaná dynamická tuhost 30 > s’ < 500 MPa.m-1
  - dynamická tuhost desky Steprock HD s' = 20,1 MPa.m-1

 podlaha-pokladka-izolace

Pokládka izolace Steprock HD

podlaha-pokladka-osb-01

Okrajový pásek Steprock a první roznášecí vrstva 

 podlaha-pokladka-osb-02

Pokládka druhé roznášecí vrstvy

 

 

Pozn. Lehké plovoucí podlahy nemají velký vliv na vzduchovou neprůzvučnost (ta je ovlivněna plošnou hmotností nosného stropu).

Provedení podlahy

Lehké stropní konstrukce trpí rezonančním efektem, který se odstraňuje akustickou izolační deskou Steprock HD. Desky pokládáme přímo na stropní konstrukci z betonových panelů nebo na trámový strop. Tloušťka izolační desky má být z akustického hlediska 25 - 40 mm. Při pokládce na volně přibitá prkna doporučujeme překrytí prken fólií (PE fólie, lepenka A400H apod.). Na izolační vrstvu pokládáme přímo bez podložení a přibití roznášecí desky. Roznášecí deky se nesmí prohýbat pod užitným zatížením. Z tohoto důvodu se desky kladou ve více vrstvách vzájemně otočených a obvykle na pero a drážku.
Roznášecí deska musí být dilatačně oddělena od obvodových stěn.

Lehké plovoucí podlahy nemají velký vliv na vzduchovou neprůzvučnost
(ta je ovlivněna objemovou hmotností nosného stropu).

Provedení podlahy z desek OSB SUPERFINISH – systém AKUFLOOR® 

Systém lehkých plovoucích podlah s certifikovanými akustickými a statickými vlastnostmi, vyvinutý ve spolupráci se společností Kronospan. Zlepšuje kročejovou neprůzvučnost stropů až o 30dB. 

Izolační desky Steprock HD v tl. 20 –50 mm (Dachrock – pro tl. 60 mm a více)pokládáme na rovnou stropní konstrukci tak, aby mezi deskami nevznikly žádné spáry. Na akustické desky klademe přímo desky OSB na pero a drážku ve dvou vzájemně kolmých vrstvách, které jsou spojeny buď šroubováním, lepením nebo sponkováním. Mezi desky OSB SUPERFINISH doporučujeme vložit separační vrstvu z PE fólie, která zabraňuje případnému vrzání. Tloušťku desek volíme s ohledem na užitné zatížení. Pro obytné místnosti doporučujeme desky o tl. 2x 15 nebo 2x 18 mm. Roznášecí deska musí být dilatačně oddělena od okolních stěn. Pro zachování rovnoměrné tuhosti ve středu a u okraje je nutné okraj desek OSB podložit ztužujícím páskem desky OSB a hobry o šířce max. 100 mm.

Pozn. Lehké plovoucí podlahy nemají velký vliv na vzduchovou neprůzvučnost
(ta je ovlivněna plošnou hmotností nosného stropu).

Podrobný montážní postup naleznete v samostatném montážním návodu AKUFLOOR®- lehká plovoucí akustická podlaha.

 akufloor

 

akufloor.png 

 

Skladba podlahy AKUFLOOR®

 

 

Stlačitelnost izolace Steprock HD při užitném zatížení (mm)

stlacitelnost-steprock-hd.jpg

Příklad A:Příklad B:
plošné zatížení na podlahu 2,5 kN.m-2 plošné zatížení na podlahu 2,5 kN.m-2
plošná hmotnost bet. desky tl. 22 mm 1,90 kN.m-2 plošná hmotnost bet. desky tl. 22 mm 1,90 kN.m-2
deformace izolační desky tl. 30 mm 1,2 mm deformace izolační desky tl. 40 mm 0,95 mm

Určení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti praktickým měřením

priklad01.png R’w = 58 dB (s kročejovou úpravou)
L’nw = 53 dB (s kročejovou úpravou)


priklad02.png R’w = 53 dB (bez úpravy)
R’w = 58 dB (s kročejovou úpravou)
L’nw = 54 dB (bez úpravy)
L’nw = 45 dB (s kročejovou úpravou)


priklad03.png L’nw = 44 dB (s kroč. úpravou +1x sádrokart.)
L’nw = 46 dB (s kroč. úpravou +2x sádrokart.)


priklad04.png L’nw = 53 dB (bez úpravy)
L’nw = 44 dB (s kročejovou úpravou)


priklad05.png L’nw = 54 dB (bez úpravy)
L’nw = 45 dB (s kročejovou úpravou)
L’nw = 69 dB (bez úpravy)
L’nw = 58 dB (s kročejovou úpravou)


priklad06.png L’nw = 50 dB (bez úpravy)
L’nw = 44 dB (s kročejovou úpravou)
R’nw = 59 dB (s úpravou)

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a byly převzaty ze staveb realizovaných společnostmi Rockwool.
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)