System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Skladování a montáž

Zásady skladování a montáže

  • Izolace je nutno skladovat na rovné a zpevněné ploše chráněné proti atmosférickým srážkám. 
  • Při zdvíhání jeřábem a podobnými prostředky je nutno zabezpečit, aby lana, textilní úvazky a popruhy při zavěšení nepoškodily rohy a hrany izolačních desek a palet.
  • Na rozložené tepelněizolační desky na střeše není dovoleno pokládat palety s materiálem, nebo jiná nadměrná břemena.
  • Místa pro výstup osob na střechu a koridory, po kterých je třeba často chodit během montáže, se vzhledem k možnosti poškození izolací nadměrným provozem doporučují chránit dočasným nebo trvalým způsobem.
  • Jako dočasné ochranné opatření pro frekventovaná místa na střeše je možno použít OSB desky, vodovzdornou překližku a podobné prvky, které lze přesouvat s postupem prací.
  • Jako trvalé opatření v místech s velkým provozem lze mezi tepelnou izolaci střechy a vodotěsnou krytinu položit trvale desky OSB, vodovzdornou překližku, cementotřískové desky a podobné plošné desky nebo použít tepelněizolační střešní desky Megarock MAX. Přitom je účelné barevně vyznačit takové koridory (jiná barva krytiny nebo posypu, umístění protiskluzových tvarovek nebo chodníkové dlažby na krytině apod.).
  • Palety s deskami Rockwool se mohou převážet např. vozíkem Lift & Roller, ale nesmí se tak dít po položené tepelné izolaci nebo tepelné izolaci s krytinou. Je i s nákladem schopný jezdit napříč i podél vln trapézového plechu. S vozíkem je možno i zatáčet. Uplatnění vozíku Lift & Roller na ploché střeše u vykládky palet s izolacemi podél jedné atiky může ušetřit až 90 % vedlejších časů potřebných pro vodorovný transport na střeše a výrazně šetří fyzickou námahu lidem.
  • Pro dělení desek používáme speciální nůž Rockwool k naříznutí desky shora do hloubky cca 1–2 cm podle lišty a další řezání provádíme ruční pilou s tvrdokovem nebo tvrzenými zuby (viz obr. 53). Na řezání desek Megarock MAX používáme přímo pilu bez předřezávání nožem. U všech řezů dbáme na správný úhel řezu sousedních ploch izolace (kolmý nebo šikmý podle potřeby a měření).

       img53.jpg

       Řezání desek Megarock MAX – ani vrchní cementová vrstva nepředstavuje překážku pro pilu

 img54.jpg        img55.jpg
Manipulační vozík Lift & Roller. Poloha po nadzvednutí palety – vozík připraven k přesunu       Manipulační vozík Lift & Roller. Lehký rozložitelný vozík pro transport palet s izolacemi po střeše. Poloha před zdvižením palety
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)