System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Skladování a montáž

Zásady skladování a montáže

  • Izolace je nutno skladovat na rovné a zpevněné ploše chráněné proti atmosférickým srážkám. 
  • Při zdvíhání jeřábem a podobnými prostředky je nutno zabezpečit, aby lana, textilní úvazky a popruhy při zavěšení nepoškodily rohy a hrany izolačních desek a palet.
  • Na rozložené tepelněizolační desky na střeše není dovoleno pokládat palety s materiálem, nebo jiná nadměrná břemena.
  • Místa pro výstup osob na střechu a koridory, po kterých je třeba často chodit během montáže, se vzhledem k možnosti poškození izolací nadměrným provozem doporučují chránit dočasným nebo trvalým způsobem.
  • Jako dočasné ochranné opatření pro frekventovaná místa na střeše je možno použít OSB desky, vodovzdornou překližku a podobné prvky, které lze přesouvat s postupem prací.
  • Jako trvalé opatření v místech s velkým provozem lze mezi tepelnou izolaci střechy a vodotěsnou krytinu položit trvale desky OSB, vodovzdornou překližku, cementotřískové desky a podobné plošné desky nebo použít tepelněizolační střešní desky Megarock MAX. Přitom je účelné barevně vyznačit takové koridory (jiná barva krytiny nebo posypu, umístění protiskluzových tvarovek nebo chodníkové dlažby na krytině apod.).
  • Palety s deskami Rockwool se mohou převážet např. vozíkem Lift & Roller, ale nesmí se tak dít po položené tepelné izolaci nebo tepelné izolaci s krytinou. Je i s nákladem schopný jezdit napříč i podél vln trapézového plechu. S vozíkem je možno i zatáčet. Uplatnění vozíku Lift & Roller na ploché střeše u vykládky palet s izolacemi podél jedné atiky může ušetřit až 90 % vedlejších časů potřebných pro vodorovný transport na střeše a výrazně šetří fyzickou námahu lidem.
  • Pro dělení desek používáme speciální nůž Rockwool k naříznutí desky shora do hloubky cca 1–2 cm podle lišty a další řezání provádíme ruční pilou s tvrdokovem nebo tvrzenými zuby (viz obr. 53). Na řezání desek Megarock MAX používáme přímo pilu bez předřezávání nožem. U všech řezů dbáme na správný úhel řezu sousedních ploch izolace (kolmý nebo šikmý podle potřeby a měření).

       img53.jpg

       Řezání desek Megarock MAX – ani vrchní cementová vrstva nepředstavuje překážku pro pilu

 img54.jpg        img55.jpg
Manipulační vozík Lift & Roller. Poloha po nadzvednutí palety – vozík připraven k přesunu       Manipulační vozík Lift & Roller. Lehký rozložitelný vozík pro transport palet s izolacemi po střeše. Poloha před zdvižením palety
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)