System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Poradenství a technický servis

Poradenský a technický servis

1.   Společnost Rockwool nabízí bezplatný kvalitní technický servis a poradenství:

 • zpracování kladečského výkresu spádových desek a klínů programem CADROCK
 • konzultace při přípravě projektové dokumentace
 • konzultace atypických detailů
 • poradenství a zácvik při montáži na stavbě
 • zapůjčení vozíku Lift & Roller k dodávce střešních izolací (velkorozměrových palet, tzv. grand formátů)

2.   Podklady požadované pro zpracování návrhu spádového systému pro ploché střechy – zadání

 • schematický, okótovaný půdorys střešního pláště
 • okótované umístění střešních vtoků
 • popis ukončujících detailů na obvodu střešního pláště
 • popis detailů (střešních nástaveb) umístěných nad úrovní střešního pláště
 • minimální – projektem navržená – tloušťka tepelné izolace (zpravidla u vtoků nebo u říms a úžlabí)

3.   Školení na technických seminářích:

 • pro projektanty
 • pro realizační firmy
 • pro distribuční síť
 • prohlídky výrobního závodu RockwoolSystem.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)