System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Kotvení izolačních desek

Mechanické kotvení

Mechanické kotvení je dnes tradiční metodou kompletace střešního souvrství. Montáž izolačních desek Rockwool lze provádět souběžně s pokládkou jedno nebo vícevrstvých hydroizolací bez ohledu na klimatické podmínky. Metoda mechanického kotvení je při dodržení uvedených zásad velmi jednoduchá, rychlá a ekonomicky zajímavá. Při montáži spádového střešního systému ROCKFALL, kdy je souvrství tvořeno střešními deskami Monrock MAX E, se běžně používá mechanické kotvení.

Volba vhodných kotevních prvků

Kotevní prvek volíme podle druhu nosné konstrukce (beton, trapézové plechy, apod.). U monolitických konstrukcí doporučujeme provést výtažnou zkoušku navrhovaných kotevních prvků z nosné vrstvy. U rekonstrukcí je nutné provedení výtažné zkoušky vždy včetně kontrolní sondy ve stávajícím střešním souvrství. Dodavatelé kotevní techniky jsou na základě zjištěných údajů schopni navrhnout odpovídající kotevní prvek, který zajistí bezpečné uchycení a plnou funkčnost nového střešního souvrství po dobu jeho životnosti.

Množství a rozmístění kotevních prvků

Na každý projekt je nutné zpracovat kotevní plán s ohledem na typ, výšku, tvar objektu, klimatické a polohopisné podmínky a druh navržené (použité) hydroizolace. Projekt stanoví optimální množství a rozmístění navržených kotevních prvků. Na zpracování kotevního plánu se podílí dodavatel kotvicí techniky a hydroizolační vrstvy, kteří jsou společně garanty navržené technologie. Pro potřeby montáže je plocha střechy vždy rozdělena na středovou, krajní a rohové zóny. U spádových systémů se používají kotvy různé délky.

                img43.jpg 

               img44.jpg

Tzv. teleskopická kotva: plastový prvek se šroubem

 

Celokovová kotva: přítlačná talířová podložka + šroub

                                     

                                         img45.jpg 

       Skryté kotvení aplikujeme v místě přeložení pásů krytiny podle instrukcí výrobce hydroizolace 

 

img46.jpg 

Teleskopický systém – plastový teleskop + ocelový šroub

   img47.jpg
 

Mechanické kotvení kovovým šroubem  s přítlačnou podložkou v přesahu asfaltového pásu

 

   img48.jpg
  Výtažná zkouška kotevního prvku mechanické kotvy

Kotvení lepením

Pravidla pro montáž ploché střechy lepením

Lepení desek Monrock MAX E provádíme celoplošně líniově nebo bodově za tepla nebo za studena. Lepení za studena (asfaltové nebo PU lepidlo) provádíme vždy dle instrukcí výrobců (dodavatelů) lepidel a s ohledem na teplotní a klimatické podmínky. Garantované a odzkoušené PU lepidlo pro desky Monrock MAX E: INSTA-STIK (Dow Chemicals).

Pro skladby plochých střech lepením byly odzkoušeny následující kombinace podkladů a desek Monrock MAX: ocelový trapézový plech – TRP (Pz, lak), desky cementotřískové, OSB 3, asfaltová parozábrana na OSB, TRP a cementotřískových deskách.

Kvalita lepení je garantována na těchto uvedených materiálech, dále na betonovém podkladu (monolit, stropní desky a betonové stěny) – posudek CSI, a.s. Praha. Při odtrhových zkouškách došlo vždy k porušení v izolantu (adhezivita lepidla INSTA-STIK byla větší), minimální pevnost v tahu kolmo k povrchu dosáhla úrovně min. 18,9 ± 0,1 kPa.

img51.jpg 

    Aplikace lepidla INSTA-STIK (Dow Chemical)

      img52.jpg
 
             Kladení desek do lepidla INSTA-STIK                                 (Dow Chemical)
 
 img50.jpg

 Profesionální střešní lepidlo INSTA-STIK  (Dow Chemical) – lepidlo pro ploché střechy
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)