System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Akustika ploché střechy

Příklad vhodného akustického řešení střechy

Velmi dobrých akustických výsledků dosáhneme u střechy z perforovaných kazetových plechů s vyplněním vln plechů v celém průřezu akustickými klíny Rockwool se sklotextilní separací klínů od trapézového plechu. Při použití tlumicí fólie RAM (Rockwool Acoustic Membrane) mezi vrstvy tepelné izolace v ploše střechy s plným trapézovým plechem se vzduchová neprůzvučnost zvýší ze 45 dB na 48 dB. U jednovrstvé pokládky desek Monrock MAX E je možné tlumicí fólii RAM instalovat přímo na nosný plech či parozábranu.

Rockwool má vlastní certifikovaná akustická řešení plochých střech v mnoha skladbách.

            img27.jpg              img28.jpg

 

Výplň trapézového plechu akustickými klíny a sklotextilní separací Řez střechou s perforovaným trapézovým plechem a akustickými klíny ve vlnách plechu

Nářadí a manipulace s izolačními deskami

Pro vodorovnou manipulaci (rozmísťování) palet se střešními deskami formátu GF (2 000 × 1 200 mm) na střeše používáme
přepravní paletový vozík. Pro dělení desek používáme speciální nůž Rockwool k naříznutí desky shora do hloubky cca 1–2 cm podle lišty a další řezání provádíme ruční pilou s tvrdokovem.

vytazna-zkouska.png

Výtažná zkouška kotevního prvku

rezani-desek.png

Řezání desek pilou s tvrzenými zuby

vrtaci-automat.png

Vrtací a kotvicí automat

 

Skladování, manipulace s výrobky a hospodaření s obaly

Izolační desky jsou baleny v přepravní fólii, která nechrání výrobek před deštěm. Balíky skladujte pod střechou, maximálně dvě palety na sobě. V den montáže při nepříznivém počasí je chraňte plachtou. Zvláště pozorní buďte při transportu na střechu, aby nedošlo k poškození rohů balíků. V žádném případě neprovádějte montáž vlhkých desek. Plastové obaly a zbytky izolačního materiálu řádně ukládejte na skládku. Společnost Rockwool, a. s., je zapojena do systému sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. Výrobky společnosti Rockwool jsou zdravotně nezávadné a neškodné.


Chraňte před deštěm. Skladujte pod přístřeškem (obr. 32)
 
Odložte na místo určené k ukládání odpadu (obr. 31)System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)