System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Provětrávané fasády

Provětrávané zateplovací systémy na zdivu

Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné z možností vnějšího zateplení budov. Jsou využívány jak u velkých staveb kancelářských budov, tak pro dodatečné zateplení rodinných domků.

Tepelně izolační desky z kamenné vlny jsou nejvhodnějším izolačním materiálem pro použití v provětrávaných fasádách. Izolační desky jsou v tomto systému zateplení vkládány mezi držáky nebo profily, které samy o sobě zajišťují spojení nosné konstrukce s fasádním obkladem. Izolace se kotví pomocí držáků izolace DH (nebo talířových hmoždinek, min. průměr talíře 80 mm).

Mezi tepelnou izolací a obkladem se navrhuje provětrávací mezera, která zajišťuje odvádění
vodních par, prostupujících izolací a nosnou zateplovanou konstrukcí z objektu.

Obklad těchto fasád je možno provést ze skla, keramiky, kovu, dřeva, kamene, plastu, plechu apod. Typ nosné konstrukce závisí na zvoleném druhu fasádního obkladu.

Materiály ROCKWOOL pro provětrávané fasády

Lehká izolační deska vhodná jako výplň do kazetových prvků a mezi vodorovné rošty, Deska není určena pro kotvení hmoždinkami, trny a spínacími kotvami.

λD=0,037 W.m-1.K-1

Středně tuhá izolační deska určená do vnějších konstrukcí provětrávaných fasád – s kotvením hmoždinkami a na trny, pro vložení do sendvičového zdiva – s kotvením spínacími sponami.

λD=0,035 W.m-1.K-1

Tuhá deska určená do vnějších konstrukcí provětrávaných fasád – s kotvením hmoždinkami a na trny, pro vložení do sendvičového zdiva – s kotvením spínacími sponami.

λD=0,035 W.m-1.K-1

Doporučené rozmístění držáků izolace

(platí jen pro desky Airrock ND a Airrock HD)

provětrávaná fasáda-kotvení

 

Izolace klasických kazetových stěn deskami Airrock LD

kazetová stěna

Příklad postupu zateplení provětrávané fasády na zdivu

 

pf 1  pf 2 
 Vrtání otvorů

   Montáž kotev nosných profilů fasádního
   obkladu (s termopodložkami)


 

 pf 3 pf 4

Montáž nosných profilů pro obklad


 

 Řezání izolace - izolaci lze řezat speciálním nožem, případně nožem se zuby

 

 pf 5  pf 6

Vkládání izolace pro hmoždinky kotev mezi nosné profily fasády

 

Vrtání otvoru pro talířové hmoždinky, sloužící k uchycení tepelné izolace

 

 pf 7 pf 8
Kotvení izolace pomocí držáků izolace DH  Montáž obkladu fasádySystem.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)