System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Požární ochrana

Požárně bezpečné stavby

Proč je životně důležité používat nehořlavé materiály, které zabraňují rychlému šíření ohně? Rychlé šíření ohně ničí nejen hmotný majetek: ale může mít na svědomí i lidské životy. Neprůhledný kouř může zabránit úniku a záchraně osob. Masivní flashover (nekontrolovatelné prudké plošné vzplanutí nahromaděných plynů) může způsobit exploze a má velmi devastující účinky na stavbu samotnou i její okolí. Fasádní desky Frontrock MAX E mají reakci na oheň A1 v celém průřezu izolační vrstvy.

Celý systém i všechny jeho komponenty včetně izolantu nezvyšují řádným způsobem požární rizika. Rychlost šíření plamene po fasádě is = 0,0 mm/min – fasáda brání šíření ohně. Zateplovací systém s těmito deskami působí preventivně zejména v místech chráněných únikových cest a na plochách snadného přeskoku požáru zevnitř budovy ven a po fasádě. Nezvyšuje požární zatížení a dokáže chránit konstrukce proti účinkům žáru a ohně.

Díky svým nehořlavým vlastnostem se z hlediska požárních předpisů používá izolace z kamenné vlny Rockwool bez omezení!
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)