System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Kontaktní zateplovací systémy (ETICS)

Kontaktní zateplovací systémy (ETICS)

Kontaktní zateplovací systémy jsou elegantním způsobem vnějšího zateplení domů. Umožňují zachování původního rázu fasády - povrch systému tvoří omítka. Jejich výhodou je celistvé zateplení celé fasády bez jakýchkoli tepelných mostů. Tepelná izolace je u tohoto systému přímo spojena lepící hmotou (tmelem) a hmoždinkami s původním zdivem a strukturovanou omítkou. Kamenná vlna představuje ideální materiál pro použití v kontaktních zateplovacích systémech. Má výborné tepelněizolační vlastnosti, je nehořlavá, prodyšná a zvukopohltivá.

Montáž systému

Kontaktní zateplovací systémy jsou poměrně náročné na kvalitu provedení a použité materiály. Z tohto důvodu doporučujeme svěřit jejich provádění do rukou odborné firmě. Ta by měla být zaškolena některým z nositelů certifikovaných zateplovacích systémů a vlastnit potvrzení o tomto zaškolení.

Zateplovací systém by měl být proveden vždy z komponentů certifikovaných v rámci jednoho zateplovacího systému.

Při jeho provádění je nutno dodržovat ČSN 73 2901:2005) Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), technologické pravidla realizace ETICS příslušného výrobce a projektovou dokumentaci ETICS.

Cena izolace

Izolační materiál jako takový je pouze jednou položkou v nákladech na zateplovací systém. Je však jedinou položkou, u které se vynaložené náklady vracejí. Z tohoto důvodu je vhodné navrhnout tloušťku izolace na horní hranici doporučených hodnot. Přírodní izolace z kamenné vlny je nákladnější než izolace z pěnových plastů. Přináší však investorovi nesporné výhody jako jsou trvanlivost, vysoká paropropustnost, nízká tepelná roztažnost a zejména nehořlavost. Tento nehořlavý materiál se proto používá na nejexponovanejší míst z hlediska požárních předpisů bez omezení.

Materiály Rockwool pro kontaktní zateplovací systémy:

 • Frontrock MAX E
  Desky s dvojitou strukturou (deska s podélným vláknem) do kontaktních zateplovacích systémů. Deska nové generace s podélnou orientací vláken a vyztuženou horní vrstvou. Ve své kategorii má tato deska nejlepší tepelněizolační vlastnosti. Výborná manipulace s deskou. Doporučená izolace pro nízkoenergetické pasivní domy.
 • Fasrock
  Desky s podélnými vlákny do kontaktních zateplovacích systémů a pro izolaci ostění v tloušťce 20 - 50 mm.
 • Fasrock LL
  Desky s kolmými vlákny (lamelové desky) do kontaktních zateplovacích systémů.

  Doporučená izolace pro zaoblené povrchy a pro stavby se zvýšenými nároky na mechanickou pevnost.

Provádění kontaktních fasád doporučujeme svěřit specializované firmě.

vystavba-etics.png

Stav domu před zateplením po zateplení a při dokončení

Materiály ROCKWOOL pro kontaktní zateplovací systémy:

 • Frontrock MAX E
  Desky s dvojitou strukturou (deska s podélným vláknem) do kontaktních zateplovacích systémů. Deska nové generace s podélnou orientací vláken a vyztuženou horní vrstvou. Ve své kategorii má tato deska nejlepší tepelněizolační vlastnosti. Výborná manipulace s deskou. Doporučená izolace pro nízkoenergetické pasivní domy.
 • Fasrock
  Desky s podélnými vlákny do kontaktních zateplovacích systémů a pro izolaci ostění v tloušťce 20 - 50 mm.
 • Fasrock LL
  Desky s kolmými vlákny (lamelové desky) do kontaktních zateplovacích systémů.

  Doporučená izolace pro zaoblené povrchy a pro stavby se zvýšenými nároky na mechanickou pevnost.

Provádění kontaktních fasád doporučujeme svěřit specializované firmě.

vystavba-etics.png

Stav domu před zateplením po zateplení a při dokončení

Doporučené tloušťky izolací

Tabulka uvádí nové doporučené a požadované tepelné propustnosti fasád vyplývající z novely ČSN‑73 0540. V hodnotách tlouštěk izolací uvedených v této tabulce jsou započítány i vlivy tepelných mostů pro danou konstrukci a vlivy vlhkosti dle výše uvedené ČSN. Tepelné mosty mohou představovat v některých případech zvýšení tepelné propustnosti konstrukce až o 40 % oproti prostupu tepla samotnou izolací. V tloušťkách je započítán tepelný odpor stávajících konstrukcí v obvyklých hodnotách.

 

Typ konstrukce 

 

Materiál 

 

Požadované dle ČSN

Doporučené dle ČSN Požadované pro ND 

Doporučené pro ND Požadované pro PD

UN20*

diz[mm]

UN20*

diz[mm]  UN20* diz[mm]
 Stěna vnější lehká  Frontrock MAX E

0,30 

130 

0,20 

200 

0,13 

280 

 Stěna vnější těžká  Frontrock MAX E 0,38 100  0,25 160 0,17  220

 *[W.m-2.K-1]

ND = nízkoenergetický dům, PD = pasivní dům

Pozn.: Stěna s hmotností vyšší než 100 kg/m2 je stěna těžká.

Více informací k doporučeným tloušťkám izolací lze najít v kalkulačních programech.
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)